Hướng dẫn Phân tích lợi ích chi phí tài chính với bộ bài giảng hay

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 10 tài liệu

0
400
lượt xem
14
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Hướng dẫn Phân tích lợi ích chi phí tài chính với bộ bài giảng hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích lợi ích chi phí là một công cụ tài chính kế toán quy đổi năng suất và lợi ích về môi trường theo đơn vị tiền tệ.Với bộ bài giảng này sẽ giúp các bạn dễ dàng hiểu được các vấn đề của chi phí và phân tích nhanh hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Hướng dẫn Phân tích lợi ích chi phí tài chính với bộ bài giảng hay

 1. Phân tích lợi ích chi phí - Chương 1

  pdf 30p 98 20

  Trong cuộc sống con người luôn đối mặt với việc lựa chọn giữa rất nhiều mục tiêu khác nhau như xây dựng một bệnh viện mới, xây dựng một cây cầu mới hay xây dựng một trường đại học.v.v. Vậy thì người ta sẽ chọn đầu tư vào đâu? Cở sở nào để ra quyết định?

 2. Phân tích lợi ích chi phí - Chương 2

  pdf 52p 107 26

  Cơ sở đạo đức được phát biểu theo ba tiền đề sau đây: Các hàng hoá dịch vụ và các hoạt động được đánh giá trên tính hữu dụng của chúng đối với con người; Sự lợi ích đối với con người được đánh giá căn cứ vào lợi ích đối với cá nhân....; Phúc lợi của tất cả các cá nhân phải được tính đến.

 3. Phân tích lợi ích chi phí - Chương 3

  pdf 31p 79 13

  Thị trường đóng vai trò quan trọng trong 3 loại hoạt động của nền kinh tế: Sản xuất, trao đổi và tiêu dùng. Thị trường là sự thoả thuận bất kỳ trong đó có sự trao đổi sản phẩm cuối cùng hoặc nhập lượng giữa người mua & người bán.

 4. Phân tích lợi ích chi phí - Chương 4

  pdf 35p 142 37

  Lợi ích và chi phí được nhận dạng thông qua sự ích dụng đối với cá nhân, và phải bao gồm tất cả các kết quả cho mọi người. - Lợi ích thực là sự gia tăng thoả dụng cho bất kỳ ai. - Chi phí thực là sự gia tăng sự không thoả dụng cho bất kỳ ai.

 5. Phân tích lợi ích chi phí - Chương 5

  pdf 35p 118 30

  Giải thích tại sao mô hình thị trường cạnh tranh là cơ sở cho sự đánh giá. - Các trường hợp giá cả thị trường có thể sử dụng cho việc đánh giá - Các trường hợp phải thay thế giá thị trường bằng giá ẩn - Đánh giá lợi ích và chi phí của dự án trong thị trường bị biến dạng.

 6. Phân tích lợi ích chi phí - Chương 6

  pdf 22p 110 23

  Các dự án tạo ra lơi ích và chi phí không được đem trao đổi trên thị trường. Chúng là lợi ích và chi phí không có giá. Ví dụ: Trồng rừng làm giảm ô nhiễm; xây dựng khu bảo tồn bảo vệ được sự tuyệt chủng loài và làm sạch môi trường…, những lợi ích này không được mua bán trên thị trường.

 7. Phân tích lợi ích chi phí - Chương 7

  pdf 25p 53 9

  Một khi tất cả các lợi ích và chi phí tài chính kinh tế đã được nhận dạng, đánh giá và được đưa vào dòng ngân lưu ( dòng lợi ích chi phí ), thì việc còn lại đơn giản chỉ sử dụng các thông tin này để xác định liệu dự án có đáng giá không, tức có làm tăng phúc lợi kinh tẽ cho xã hội và có nên thực hiện hay không.

 8. Phân tích lợi ích chi phí - Chương 8

  pdf 22p 61 11

  Khái niệm chiết khấu và suất chiết khấu, tầm quan trọng của suất chiết khấu. - Ước tính suất chiết khấu: dựa vào ưu tiên thời gian cá nhân và xã hội -Ước tính suất chiết khấu theo phí cơ hội. - So sánh với suất chiết khấu ưu tiên theo thời gian với phí cơ hội.

 9. Phân tích lợi ích chi phí - Chương 9

  pdf 20p 74 20

  Chỉ tiêu lựa chọn đầu tư là công cụ để đem nhu+~ng lợi ích và chi phí ở các khoảng thời gian khác nhau la.i với nhau nhằm so sánh lợi ích ròng của các phương án. Ý nghĩa lựa chọn Sự khác biệt giữa các chỉ tiêu làm cho sự xếp hạng phương án không phải lúc nào cũng như nhau, do đó có sự phân tích các chỉ tiêu.

 10. Phân tích lợi ích chi phí - Chương 10

  pdf 20p 85 12

  Lợi ích và chi phí trong dự án có thể trở nên khác với thực tế do vấn đề được ước lượng không chắc chắn xảy ra. ? Do đó cần dùng phương pháp kiểm tra độ nhạy để giải quyết. Kiểm tra độ nhạy là một cách tính lại lợi ích ròng xã hội (NPV) với các số liệu khác, cùng với sự giải thích lại các chỉ tiêu mong muốn tương đối.

Đồng bộ tài khoản