intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 8 tài liệu

3.665
lượt xem
1.058
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu chương trình Nova - TDN 2005 Chương trình thiết kế đường bộ được thực hiện trên nền AutoCAD2004va AutoCAD2005 với ngôn ngữ lập trình Visual C++. Nova TDN 2005 là sản phẩm liên kết giữa Công ty Hài Hoà và Hãng ViaNova của Nauy. Với Nova - TDN 2005 có thể thực hiện công tác thiết kế từ dự án tiền khả thi tới thiết kế kỹ thuật. Sử dụng Nova - TDN 2005 đơn giản và cho kết quả chi tiết hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế đường bộ

Lưu

Tài liệu trong BST: Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005

 1. Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 1

  pdf 0p 291 103

  Giới thiệu chương trình Nova - TDN 2005 Chương trình thiết kế đường bộ được thực hiện trên nền AutoCAD2004va AutoCAD2005 với ngôn ngữ lập trình Visual C++. Nova TDN 2005 là sản phẩm liên kết giữa Công ty Hài Hoà và Hãng ViaNova của Nauy. Với Nova - TDN 2005 có thể thực hiện công tác thiết kế từ dự án tiền khả thi tới thiết kế kỹ thuật. Sử dụng Nova - TDN 2005 đơn giản và cho kết quả chi tiết hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế đường bộ Các chức...

 2. Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 2

  pdf 0p 126 30

  KHAI BáO Số LIệU THIếT Kế 2.1. Khai báo mẫu bảng biểu Để chọn mẫu bảng biểu trình bày phần bảng trắc dọc và trắc ngang chọn Khai mẫu bảng trắc dọc và trắc ngang như hình dưới Chọn Đầu Trắc Dọc hoặc Đầu Trắc Ngang để khai báo mẫu biểu bảng cho phù hợp. Ví dụ đối với Đầu Trắc Dọc: ? Cao chữ : là chiều cao chữ ngoài giấy chung cho toàn bảng. ? Kh.cách đầu: chiều dài phần đầu của bảng được xác định bởi độ dài của hàng có phần mô tả dài nhất. ? Chọn các...

 3. Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 3

  pdf 0p 141 47

  NHậP Số LIệU 3.1. Nhập tuyến theo TCVN Thực chất của việc nhập tuyến theo TCVN chính là nhập các Điểm cao trình nh-ng phù hợp với quá trình đo theo mặt cắt dọc và mặt cắt ngang của tuyến. Nhập số liệu theo TCVN Sau khi chọn Nhập số liệu theo TCVN sẽ xuất hiện của sổ nh- hình sau 3.1.1 Nhập trắc dọc : -Tại cột Tên cọc cần l-u ý: các cọc TĐ (hoặc TD), P và TC phải đ-ợc -u tiên nhập để Nova -TDN có thể phân biệt đ-ợc đoạn cong. Nếu nhập Tên cọc TĐ1+H1 sẽ...

 4. Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 4

  pdf 0p 142 46

  Mặt bằng tuyến. 4.1. Vẽ đ-ờng đồng mức Tạo đ-ờng đồng mức từ số liệu các điểm cao trình. Để cho việc vẽ các đ-ờng đồng mức có thể theo ý của ng-ời sử dụng thì việc chọn các Điểm cao trình và vùng xây dựng mô hình l-ới là quan trọng. Việc chọn phải đảm bảo sao cho Nova -TDN không tạo ra các bề mặt tự nhiên nằm ngoài ý muốn của mình. Do đó có thể phải xây dựng mô hình l-ới bề mặt một số lần sau mỗi lần phải thực hiện việc vẽ đ-ờng đồng mức...

 5. Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 5

  pdf 0p 113 22

  Trắc dọc 5.1. Trắc dọc tự nhiên 5.1.1. Trắc dọc tự nhiên Sau khi đã có tuyến và cọc trên tuyến có thể vẽ trắc dọc tự nhiên. Khi chọn Trắc dọc tự nhiên sẽ xuất hiện hộp hội thoại nh- Vẽ trắc dọc tự nhiên Tr-ờng hợp tuyến dài nhiều Km bằng cách chọn đến để cắt trắc dọc ra nhiều đoạn. Trong quá trình cắt trắc dọc ra nhiều đoạn cần l-u ý: ? Chỉ khi vẽ đoạn đầu tiên mới xuất hiện dòng nhắc Điểm bắt đầu vẽ: yêu cầu chỉ điểm gốc của đoạn trắc dọc đầu tiên...

 6. Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 6

  pdf 0p 146 56

  Trắc ngang 6.1. Trắc ngang tự nhiên 6.1.1. Trắc ngang tự nhiên Sau khi chọn Trắc ngang tự nhiên xuất hiện hộp hội thoại nh- trên Hình 101. Trên hộp danh sách cọc chỉ xuất hiện các cọc ch-a có thể hiện trắc ngang. Nova-TDN cho phép vẽ trắc ngang với 2 tỷ lệ theo chiều X và chiều Y khác nhau, số hàng và số cột các trắc ngang bố trí trong 1 tờ giấy và khoảng cách giữa các hàng và các cột tính theo mm ở ngoài giấy. Các thông số khác xem trên hình 6-1. ...

 7. Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 7

  pdf 0p 95 20

  Tính toán diện tích đào đắp 7.1. Các diện tích đ-ợc định nghĩa trong NovaTDN Phần này yêu cầu ng-ời sử dụng phải xem kỹ để việc lập công thức xác định kiểu diện tích mà mình muốn định nghĩa cho phù hợp với cách tính của NovaTDN. 7

 8. Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 8

  pdf 0p 145 37

  Phần phụ trợ 8.1. Pline Chức năng này gần t-ơng tự nh- lệnh PLINE tuy nhiên chỉ có khác 2 phần tuỳ chọn: ? Properties phần tuỳ chọn này cho phép định nghĩa các thuộc tính của đối t-ợng theo 1 đối t-ợng đ-ợc chọn ở dòng nhắc Select object: ? Offset phần tuỳ chọn này cho phép chỉ 1 điểm ở dòng nhắc Offset Point: mà từ điểm Offset sẽ xác định điểm cần nhập.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2