intTypePromotion=3

Kiến thức hóa tổng hợp hay - Ôn thi ĐH 2011 phần 1

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 12 tài liệu

7
18.301
lượt xem
8.613
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Kiến thức hóa tổng hợp hay - Ôn thi ĐH 2011 phần 1
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn hóa học - Tổng hợp các kiến thức hóa cần thiết cho kỳ thi đại học sắp tới.

Lưu

Tài liệu trong BST: Kiến thức hóa tổng hợp hay - Ôn thi ĐH 2011 phần 1

 1. OXIT - AXIT - 1

  pdf 17p 217 150

  Tham khảo tài liệu 'oxit - axit - 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. TÌM CÔNG THỨC CỦA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

  pdf 17p 158 79

  Tham khảo tài liệu 'tìm công thức của các hợp chất vô cơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG VÀ ĐIỀU CHẾ - HÓA VÔ CƠ

  pdf 23p 242 94

  Tham khảo tài liệu 'sơ đồ phản ứng và điều chế - hóa vô cơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. CÁC ĐỊNH LUẬT HÓA HỌC - PHẦN 2

  pdf 10p 139 64

  Tham khảo tài liệu 'các định luật hóa học - phần 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. CÁC ĐỊNH LUẬT HÓA HỌC - PHẦN 1

  pdf 12p 142 55

  Tham khảo tài liệu 'các định luật hóa học - phần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. OXIT - AXIT - 3

  pdf 10p 122 53

  Tham khảo tài liệu 'oxit - axit - 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. OXIT - AXIT - 2

  pdf 16p 184 91

  Tham khảo tài liệu 'oxit - axit - 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI MUỐI

  pdf 23p 146 64

  Tham khảo tài liệu 'phản ứng của kim loại với muối', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 

Đồng bộ tài khoản