intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kiến thức về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 19 tài liệu

1.842
lượt xem
330
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

Kiến thức về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản, quyết định phê duyệt qui hoạch, quản lý, khai thác và phát triển các công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Kiến thức về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

 1. Quyết định Số: 08/2010/QĐ-UBND

  pdf 17p 134 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 2. Quyết định số 4673/QĐ-UBND

  pdf 13p 52 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 3. Thông báo số 2178/TB-BNN-VP

  pdf 2p 42 5

  THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở ĐBSCL

 4. Quyết định số 555/QĐ-UBND

  pdf 14p 75 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THUỶ LỢI VÙNG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 5. Chỉ thị số 782/CT-BNN-TCTL

  pdf 3p 53 4

  CHỈ THỊ VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG ÚNG NGẬP TRONG MÙA MƯA BÃO NĂM 2012

 6. Quyết định số 188/QĐ-TTg

  pdf 7p 71 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 7. Thông báo số 6382/TB-BNN-VP

  pdf 2p 48 4

  THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG KÊNH THỦY LỢI NGÀN TRƯƠI, TỈNH HÀ TĨNH

 8. Quyết định số 3134/QĐ-BNN-XD

  pdf 3p 77 2

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ HỖ TRỢ KỸ THUẬT THỰC HIỆN DỰ ÁN QUẢN LÝ THUỶ LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 9. Quyết định số 2659/QĐ-UBND

  pdf 12p 56 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THUỶ LỢI TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020

 10. Quyết định số 2305/QĐ-BNN-XD

  pdf 3p 78 6

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 752/QĐ-BNN-XD NGÀY 15/4/2011 PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 11. Quyết định số 2185/QĐ-BNN-XD

  pdf 2p 61 3

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỔ TAY VẬN HÀNH DỰ ÁN (POM) - DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB6) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 12. Quyết định số 851/QĐ-BNN-HTQT

  pdf 3p 49 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ TRUNG TÂM TƯ VẤN PIM VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN Ở SƠN LA VÀ NINH THUẬN” DO CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 13. Quyết định số 829/QĐ-BNN-XD

  pdf 2p 40 1

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHUNG QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 14. Quyết định 278/QĐ-BNN-XD

  pdf 3p 63 1

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THỜI ĐIỂM CHẶN DÒNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HỒ CHỨA NƯỚC ĐÁ MÀI, TỈNH QUẢNG TRỊ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 15. Quyết định số 29/QĐ-BNN-XD

  pdf 4p 79 1

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHẶN DÒNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HỒ CHỨA NƯỚC TẢ TRẠCH, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 16. Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND

  pdf 29p 172 6

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;...

 17. Quyết định số 31/2012/QÐ-UBND

  pdf 8p 65 7

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2