intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lập trình đồ họa với AWT

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 6 tài liệu

2.191
lượt xem
636
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Lập trình đồ họa với AWT
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

AWT là viết tắt của Abstract Windowing Toolkit - AWT cho phép tạo các thành phần đồ họa - AWT cho phép nhận dữ liệu từ chuột, bàn phím - Các thành phần đồ họa cơ bản của AWT - Vật chứa (Container) - Thành phần (Component) - Trình quản lý trình bày (Layout Manager) - Đồ họa (Graphics), phông chữ (Font), sự kiện (Event)

Lưu

Tài liệu trong BST: Lập trình đồ họa với AWT

 1. Lập trình đồ họa với AWT - Phần 1

  pdf 0p 168 50

  AWT là viết tắt của Abstract Windowing Toolkit - AWT cho phép tạo các thành phần đồ họa - AWT cho phép nhận dữ liệu từ chuột, bàn phím - Các thành phần đồ họa cơ bản của AWT - Vật chứa (Container) - Thành phần (Component) - Trình quản lý trình bày (Layout Manager) - Đồ họa (Graphics), phông chữ (Font), sự kiện (Event)

 2. Lập trình đồ họa với AWT - Phần 2

  pdf 0p 107 25

  Các thành phần AWT Component (thành phần) Là một đối tượng đồ họa có thể hiển thị được trên màn hình và có thể tương tác với người dùng Là một abstract superclass cho hầu hết các component của AWT Ví dụ về Component: button, checkbox, scrollbar…

 3. Lập trình đồ họa với AWT - Phần 3

  pdf 0p 103 24

  Sự kiện là gì Khi người dùng thực hiện một hành động trên GUI, một sự kiện sẽ được sinh ra. Các sự kiện là các đối tượng mô tả những gì đã xảy ra Mỗi tác động của người dùng sẽ tạo ra những loại sự kiện khác nhau

 4. Lập trình đồ họa với AWT - Phần 4

  pdf 0p 128 27

  Frame dùng để test các thành phần khác import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class ComponentTestFrame extends Frame implements WindowListener { public ComponentTestFrame(String title){ super(title); setBackground(SystemColor.control); setSize(400,300); setLocation(200,150); setLayout(new FlowLayout()); addWindowListener(this); }

 5. Lập trình đồ họa với AWT - Phần 5

  pdf 0p 111 21

  Quản lý trình bày Layout manager: quản lý cách trình bày của các GUI components trong một Container Các layout manager FlowLayout BorderLayout CardLayout GridLayout GridBagLayout Sử dụng phương thức setLayout() của một Container để thay đổi layout

 6. Lập trình đồ họa với AWT - Phần 6

  pdf 0p 104 22

  Xử lý các sự kiện WindowEvent Cài đặt giao tiếp WindowListener Xem ví dụ về Frame Cài đặt giao tiếp WindowListener Xem ví dụ về Frame

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2