intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lập và thẩm định dự án đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 9 tài liệu

3.099
lượt xem
336
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Lập và thẩm định dự án đầu tư
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nd kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, KT-XH để quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án.

Lưu

Tài liệu trong BST: Lập và thẩm định dự án đầu tư

 1. Tài liệu Quản lý dự án. Chương 2: Gioi thiệu về thẩm định dự án

  pdf 32p 351 201

  Thẩm định dự án là công việc tính toán các tiêu chí về kinh tế - kỷ luât, xã hội nhằm xem xét dự án có đạt được các mục tiêu đã đề ra của dự án hay không dựa trên các quan điểm khác nhau

 2. Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Thẩm định dự án đầu tư - Chương 6

  pdf 51p 1137 538

  Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Thẩm định dự án đầu tư - Chương 6 trình bày 1 số vấn đề chung về thẩm định dự án đầu tư, thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư, những cơ sở pháp lý để thẩm định dự án đầu tư, phương pháp thẩm định dự án đầu tư.

 3. Luận văn về Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  doc 99p 727 283

  Luận văn về Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nội dung: Lý luận chung về công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 4. Luận văn: Các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn tại NHNo&PTNT Việt Nam

  pdf 38p 373 128

  Luận văn: Các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn tại NHNo&PTNT Việt Nam có kết cấu gồm 3 chương trình bày: Cơ sở lý luận và thực trạng về thẩm định và cho vay dài hạn, các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong quy ết định cho vay dài hạn của NHNo&PTNT Việt Nam.

 5. Luận văn đề tài: Thẩm định dự án đầu tư

  pdf 28p 727 329

  Quản trị tài chính nâng cao là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị tài chính. Nội dung nghiên cứu của môn học liên quan đến việc phân tích và ra các quyết định tài chính dài hạn trong doanh nghiệp. Thẩm định dự án là một phần của nội dung môn học này nhằm đi sâu nghiên cứu các kỹ thuật thẩm định và quản trị rủi ro dự án, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và tài trợ hiệu quả cho các dự án có ảnh hưởng đến giá trị...

 6. Sách Thẩm định dự án đầu tư

  pdf 20p 477 243

  Quản trị tài chính nâng cao là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị tài chính. Nội dung nghiên cứu của môn học liên quan đến việc phân tích và ra các quyết định tài chính dài hạn trong doanh nghiệp. Thẩm định dự án là một phần của nội dung môn học này nhằm đi sâu nghiên cứu các kỹ thuật thẩm định và quản trị rủi ro dự án, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và tài trợ hiệu quả cho các dự án có ảnh hưởng đến giá trị...

 7. Lập & thầm định dự án đầu tư: Dự án cửa hàng mua đồ cũ

  pdf 24p 624 180

  Thẩm định dự án là một khâu quan trọng trong quản lý đầu tư và xây dựng. Đứng trên góc độ doanh nghiệp, nhà đầuthẩm định dự án là một căn cứ tin cậy để quản lý dự án và ra quyết định đầu tư. Đứng trên giác độ của các định chế tài chính cấp vốn cho dự án thì thẩm định dự án là căn cứ để ra quyết định cung cấp vốn và số lượng vốn ...

 8. Chuyên đề tốt nghiệp: Thẩm định dự án đầu tư của NHTM

  pdf 65p 574 160

  Chuyên đề tốt nghiệp: Thẩm định dự án đầu tư của NHTM gồm 3 nội dung chính: đầu tư và thẩm định dự án đầu tư, phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư và các nhân tố ảnh hưởng, thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng thương mại. Cùng tham khảo nhé.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2