intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mạng Windows Server 2003 căn bản và nâng cao

Chia sẻ: Gia Hà Linh | Ngày: | 9 tài liệu

6.548
lượt xem
2.496
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Mạng Windows Server 2003 căn bản và nâng cao
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Quản trị mạng Windows 2000 ( Nâng cao) dành cho các bạn đang theo học công nghệ thông tin chuyên ngành Quản trị mạng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Mạng Windows Server 2003 căn bản và nâng cao

 1. Các kỹ năng cần thiết để quản trị hệ thống mạng Windows Server 2003

  pdf 3p 1409 902

  Các kỹ năng cần thiết để quản trị hệ thống mạng Windows Server 2003 * Quản lý và duy trì hệ thống mạng máy tính: Phần lớn công việc hàng ngày của một quản trị hệ thống mạng Windows Server 2003 là cấu hình các đối tượng Thư mục tích cực (Active Directory), sửa phần mềm máy tính và các thiết lập dịch vụ khác trên hệ thống, cài đặt các phần cứng, phần mềm mới và thực hiện rất nhiều các tác vụ khác ... sử dụng các công cụ được tích hợp sẵn với hệ điều hành máy chủ....

 2. Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 - Phần 2

  pdf 23p 903 494

  Tài liệu tham khảo về Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003

 3. Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 - Phần 3

  pdf 13p 677 372

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị mạng windows server 2003 - phần 3', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Quản trị mạng Windows Server 2003 - Bài 7

  ppt 21p 745 491

  Tài liệu tham khảo Quản trị mạng Windows Server 2003

 5. Quản trị mạng Windows Server 2003 - Bài 6

  ppt 24p 607 378

  Tham khảo tài liệu 'quản trị mạng windows server 2003 - bài 6', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Quản trị mạng Windows Server 2003 - Bài 8

  ppt 9p 513 343

  Tham khảo tài liệu 'quản trị mạng windows server 2003 - bài 8', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Quản trị mạng Windows Server 2003 - Bài 9

  ppt 20p 498 336

  Tham khảo tài liệu 'quản trị mạng windows server 2003 - bài 9', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Bài tập chương trình kỹ thuật viên ngành mạng và phần cứng: Môn học dịch vụ mạng Windows 2003

  pdf 168p 852 184

  Như đã được biết, địa chỉ IP được chia thành hai loại: địa chỉ private chỉ được sử dụng trong mạng LAN, không được hiểu khi đi ra ngoài Internet, và địa chỉ Public được sử dụng trong mạng Internet.Như vậy khi một gói tin được gửi đi từ trong mạng LAN của bạn ra ngoài Internet cần phải có một cơ cấu phiên dịch địa chỉ Private ra địa chỉ Public để có thể được vận chuyển trong mạng. Đây chính là chức năng của Network Address Translation (NAT)....

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2