Một số bài giảng, giáo trình Lập trình hướng đối tượng với C++ hay dành cho CNTT

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 7 tài liệu

0
456
lượt xem
14
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Một số bài giảng, giáo trình Lập trình hướng đối tượng với C++ hay dành cho CNTT
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

C++ là một loại ngôn ngữ lập trình. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình.Để giúp các bạn nắm rõ hơn về lập trình hướng đối tượng C++ các bạn nên tham khảo tài liệu này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số bài giảng, giáo trình Lập trình hướng đối tượng với C++ hay dành cho CNTT

 1. Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++ - ĐH Hàng Hải

  pdf 125p 169 78

  Phần này trình bày về một số kỹ thuật hay phương phát lập trình được phát triển để giải quyết các vấn đề trong tin học kể từ khi máy tính ra đời.

 2. Bài giảng lập trình hướng đối tượng với C++ - Đinh Thị Mỹ Hạnh

  doc 133p 110 26

  C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, được giảng dạy tại các trường đại học trong nước và trên thế giới và đặc biệt được sử dụng rộng rãi cho nhu cầu phát triển của công nghiệp phần mềm hiện nay.

 3. Bài giảng lập trình hướng đối tượng C++ - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

  pdf 186p 166 45

  C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được mở rộng từ ngôn ngữ C. Do vậy, C++ có ưu điểm là kế thừa được các điểm mạnh truyền thống của ngôn ngữ C

 4. Lập trình hướng đối tượng C++

  pdf 351p 2566 1783

  Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ phát triển. Tuy nhiên để hiểu được OOP là gì,

 5. Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++ (Phạm Văn Ất)

  pdf 396p 1068 554

  Lập trình cấu trúc là phương pháp tổ chức, phân chia chương trình thành các hàm, thủ tục, chúng được dùng để xử lý dữ liệu nhưng lại tách rời các cấu trúc dữ liệu. Thông qua các ngôn ngữ Foxpro, Pascal, C đa số những người làm Tin học đã khá quen biết với phương pháp lập trình này. Lập trình hướng đối tượng dựa trên việc tổ chức chương trình thành các lớp. Khác với hàm và thủ tục, lớp là một đơn vị bao gồm cả dữ liệu và các phương thức xử lý. Vì vậy lớp...

 6. Lập trình hướng đối tượng với C++ - NXB KHKT

  pdf 341p 203 101

  Cuốn sách Lập trình hướng đối tượng với C++ gồm 6 chương và 4 phụ lục: lập trình hướng đối tượng - phương pháp giải quyết bài toán mới, những mở rộng của C++, đối tượng và lớp, định nghĩa toán tử trên lớp, kỹ thuật thừa kế, khuôn hình, các kênh xuất nhập, xử lý lỗi, bài toán quan hệ gia đình, mã chương trình bài toán quan hệ gia đình. Cuốn sách là giáo trình giảng dạy về lập trình hướng đối tượng ở các trường ĐH, là tài liệu tham khảo cho những người lập trình chuyên nghiệp.

 7. Ngôn ngữ lập trình C++ - PGS.TS Trần Đình Quế

  pdf 186p 777 383

  Nội dung tài liệu "Ngôn ngữ lập trình C++ - PGS.TS Trần Đình Quế" gồm 2 phần bao gồm 7 chương. Phần 1 trình bày về Lập trình C++. Phần 2 trình bày về Lập trình hướng đối tượng C++.

Đồng bộ tài khoản