intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số biểu mẫu thuế dành cho doanh nghiệp

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | 14 tài liệu

558
lượt xem
16
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Một số biểu mẫu thuế dành cho doanh nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế là một loại thuế trực thu đánh vào các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các khoản thu nhập khác có liên quan của các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công; đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng bản quyền....chúng tôi đưa đến các bạn một số biểu mẫu thuế nhằm giúp các bạn hiểu thêm về thuế.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số biểu mẫu thuế dành cho doanh nghiệp

 1. BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH "

  doc 1p 2702 265

  Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh theo Mẫu số: 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/TT-BTC ngày 14/07/2007 của Bộ Tài chính)

 2. BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP "

  doc 3p 1115 199

  Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Dùng cho tổ chức kinh doanh khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo Mẫu số: 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

 3. BIỂU MẪU " THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT"

  doc 1p 517 104

  Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất chuyền quyền thuê nhà, quyền sử dụng đất theo Mẫu số: 03 – 3/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

 4. Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế

  doc 1p 929 96

  "Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế" trình bày các nội dung về: loại biên lai thuế đã nhận; số seri (từ số... đến số); số seri đã sử dụng; số seri chưa sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để biết cách trình bày văn bản báo cáo đúng chuẩn.

 5. Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu

  doc 2p 967 92

  "Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu" nhằm báo cáo kết quả về: loại thuế được UNT, số tiền thuế phải thu, số tiền thuế đã thu, số tiền thuế còn phải thu, số tiền thuế đã nộp NSNN, số tiền thuế đã thu chưa nộp NSNN. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

 6. Biểu mẫu " Số chi tiết thuế GTGT được hoàn lại"

  doc 1p 404 67

  Biểu mẫu " Số chi tiết thuế GTGT được hoàn lại"

 7. Biểu mẫu " Số chi tiết thuế GTGT được miễn giảm"

  doc 1p 262 47

  Biểu mẫu " Số chi tiết thuế GTGT được miễn giảm"

 8. Biểu mẫu " Thống kê hàng bán chịu thuế doanh thu"

  doc 1p 352 30

  Biểu mẫu " Thống kê hàng bán chịu thuế doanh thu"

 9. Biểu mẫu " Thống kê hàng bán chịu thuế GTGT"

  doc 1p 247 21

  Biểu mẫu " Thống kê hàng bán chịu thuế GTGT khấu trừ"

 10. Biểu mẫu " Tờ khai nộp thuế"

  doc 2p 443 39

  Biểu mẫu " Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đấ"

 11. Biểu mẫu " Chi tiết thuế được khấu trừ"

  doc 1p 175 29

  Biểu mẫu " Chi tiết thuế được khấu trừ" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán

 12. Biểu mẫu " Chi tiết thuế phải nộp"

  doc 1p 114 25

  Biểu mẫu " Chi tiết thuế phải nộp" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2