Một số chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

0
626
lượt xem
75
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Một số chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm 2012 trong điều kiện thu ngân sách khó khăn, công tác quản lý chi NSNN, đặc biệt là chi đầu tư phát triển được tăng cường, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Trong năm 2013, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ và nhất quán chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ, xác định lộ trình và thứ tự ưu tiên hợp lý để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư

 1. Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005 do Chính Phủ ban hành

  pdf 7p 113 20

  Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005 do Chính Phủ ban hành

 2. Quyết định số 1441/QĐ-TTg

  pdf 4p 123 15

  Quyết định số 1441/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 3. Chỉ thị số 07 /2005/CT-BTS

  pdf 4p 59 2

  Chỉ thị số 07 /2005/CT-BTS về việc nâng cao hiệu quả và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước thuộc Bộ Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

 4. Chỉ thị số 02/2005/CT-BXD

  pdf 5p 57 4

  Chỉ thị số 02/2005/CT-BXD về nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng đối với các đơn vị do Bộ Xây dựng quản lý do Bộ Xây dựng ban hành

 5. Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành, để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28/08/2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005

  pdf 2p 79 6

  Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 19/2001/ct-ttg về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005 do thủ tướng chính phủ ban hành, để tổ chức thực hiện nghị quyết số 09/2001/nq-cp ngày 28/08/2001 của chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Luật đầu tư 2006

  doc 22p 208 102

  Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã ký Lệnh số 32/2005/L/CTN công bố Luật Ðầu tư đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. Luật Đầu tư bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2006. Quê hương xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 7. Nghị quyết số: 26/2012/QH13

  pdf 4p 22 1

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG CHO NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

 8. Quyết định số 1601/QĐ-TTg

  pdf 5p 33 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DÒNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 9. Chỉ thị số 32/CT-TTg

  pdf 6p 347 112

  CHỈ THỊ VỀ VIỆC LOẠI BỎ NHỮNG RÀO CẢN VÀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Đồng bộ tài khoản