Một số giáo trình, bài giảng Quản trị doanh nghiệp giúp bạn dễ tham khảo hơn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 10 tài liệu

0
506
lượt xem
17
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số giáo trình, bài giảng Quản trị doanh nghiệp giúp bạn dễ tham khảo hơn
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị doanh nghiệp là một lĩnh vực kinh doanh học nghiên cứu cách thức khuyến khích quá trình quản trị kinh doanh hiệu quả trong các công ty bằng việc sử dụng các cơ cấu động viên lợi ích, cấu trúc tổ chức và quy chế - quy tắc.Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập để có thêm kiến thức về quản trị doanh nghiệp.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số giáo trình, bài giảng Quản trị doanh nghiệp giúp bạn dễ tham khảo hơn

 1. Quản trị doanh nghiệp - ĐH Cần Thơ

  pdf 312p 558 347

  Hiện nay trên phương diện lý thuyết có khá nhiều định nghĩa thế nào là một doanh nghiệp, mỗi định nghĩa đều mang trong nó một nội dung nhất định với một giá trị nhất định. Điều ấy cũng là đương nhiên, vì rằng mỗi tác giả đứng trên quan điểm khác nhau khi tiếp cận doanh nghiệp để phát biểu. Chẳng hạn:

 2. Giáo trình về quản trị doanh nghiệp - NXB HN

  pdf 144p 793 378

  Tài liệu “Giáo trình quản trị doanh nghiệp” này là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu thao khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật – nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề

 3. Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - Ths. Đồng Thị Văn Hồng

  pdf 178p 1642 801

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp này gồm 14 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta.

 4. Giáo trình quản trị doanh nghiệp hay

  doc 179p 643 319

  Hiện nay trên phương diện lý thuyết có khá nhiều định nghĩa thế nào là một doanh nghiệp, mỗi định nghĩa đều mang trong nó có một nội dung nhất định với một giá trị nhất định. Điều ấy cũng là đương nhiên, vì rằng mỗi tác giả đứng trên nhiều quan điểm khác nhau khi tiếp cận doanh nghiệp để phát biểu. Chẳng hạn:

 5. Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp - TS. Ngô Xuân Bình

  pdf 181p 854 435

  Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp cấu trúc gồm 2 phần và 9 chương trình bày về kinh tế doanh nghiệp, doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp, thị trường doanh nghiệp, vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, tổng quan về quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị nhân sự.

 6. Quản trị doanh nghiệp (Trương Hòa Bình & Võ Thị Tuyết)

  pdf 216p 1403 957

  Tổng quan về quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ chủ yếu cuả nhà quản trị doanh nghiệp. Định nghĩa: Hiện nay trên phương diện lý thuyết có nhiều định nghĩa thế nào là một doanh nghiệp, mỗi định nghĩa đều mang một nội dung nhất định với một giá trị nhất định. Điều ấy cũng là đương nhiên vì mỗi tác giả đứng trên nhiều quan điểm khác nhau khi tiếp cận doanh nghiệp để phát biểu....

 7. Giáo trình quản trị doanh nghiệp

  doc 46p 2629 659

  Công ty cổ phần là một hình thức tổ chức kinh doanh ra đời, tồn tại và phát triển trong những điều kiện lịch sử và xã hội nhất định. Sự hình thành và phát triển của CTCP gắn liền với sự hình thành của thị trường vốn, thị trường tiền tệ. CTCP là một trong những loại hình tổ chức kinh doanh phổ biến hiện nay, được xem là phương thức phát triển cao nhất cho đến nay của loài người để huy động vốn cho kinh doanh và qua đó làm cho nền kinh tế của mỗi quốc...

 8. Bài giảng quản trị doanh nghiệp - Nguyễn Phan Minh Hiền

  doc 73p 805 481

  Theo luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 khoá XI thông qua ngày 29/11/2005: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.”

 9. Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại - Tập 1 - ĐH Kinh tế quốc dân

  pdf 353p 238 127

  Theo yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong quản lý kinh tế, với việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, quản trị doanh nghiệp thương mại với cơ chế độc lập, tự chủ, cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh theo pháp luật và thông lệ thị trường nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao,...

 10. Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại - Tập 2 - ĐH Kinh tế quốc dân

  pdf 331p 913 531

  Tại liệu tham khảo Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại - Tập 2 - ĐH Kinh tế quốc dân - Khoa thương mại phục vụ trong cong tác giảng dạy bộ môn kinh tế và kinh doanh thương mại.

Đồng bộ tài khoản