intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số giáo trình và bài giảng chọn lọc nhất về Phân tích hoạt động kinh doanh

Chia sẻ: Le Anh Tuyet | Ngày: | 9 tài liệu

3.450
lượt xem
204
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Một số giáo trình và bài giảng chọn lọc nhất về Phân tích hoạt động kinh doanh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích hoạt động kinh doanh là tiến trình đánh giá kinh tế và rủi ro của công ty. Từ đó đưa ra nhữngchiến lược kinh doanh hợp lý cho sự phát triển của công ty. Để giúp các bạn hiểu hơn về nghiệp vụ này, bộ tài liệu dưới đây là những bộ giáo trình và bài giảng hay về phân tích hoạt động kinh doanh dành cho các bạn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số giáo trình và bài giảng chọn lọc nhất về Phân tích hoạt động kinh doanh

 1. Phân tích hoạt động kinh doanh - ThS. Trịnh Văn Sơn, Đào Nguyên Phi

  pdf 170p 791 317

  Phân tích hoạt động kinh doanh do ThS. Trịnh Văn Sơn và Đào Nguyên Phi biên soạn trình bày những cơ sở lý luận chung của phân tích hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp những khái niệm, ý nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, trình tự phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu. Mời bạn đọc tham khảo.

 2. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - ThS. Phạm Quốc Luyến

  pdf 139p 1102 355

  Tài liệu do Ths. Phạm Quốc Luyến biên soạn gồm có 5 chương. Nội dung chương 1 giới thiệu lý luận chung về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương 2 nghiên cứu về phân tích tình hình sản xuất. Chương 3 tập trung tìm hiểu về phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận là nội dung được đề cập đến trong chương 4. Trong chương cuối, chương 5 trang bị các kiến thức về phân tích tình hình tài chính. Mời bạn đọc tham khảo.

 3. Giáo trình Phân tích họat động kinh doanh - Phần II - PGS.TS. Trương Bá Thanh

  doc 106p 3263 1553

  Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân tích tài chính trở nên phù hợp hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp

 4. Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - ThS. Trần Văn Tùng

  pdf 100p 1511 470

  Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh do ThS. Trần Văn Tùng biên soạn giới thiệu vai trò, nhiệm vụ phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, phương pháp so sánh, phương pháp xác định nhân tố, phân tích các mối quan hệ chủ yếu trong sản xuất, phân tích tình hình đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mời bạn đọc tham khảo.

 5. Phân tích hoạt động kinh doanh - GS.TS Bùi Xuân Phong

  pdf 128p 1906 634

  Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có lãi. Muốn vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải được thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh, nhằm đánh giá đúng đắn ….

 6. Giáo trình học Phân tích hoạt động kinh doanh

  pdf 236p 1107 509

  Phân tích hoạt động kinh doanh (Operating activities analysis) là môn học nghiên cứu quá trình sản xuất kinh doanh, bằng những phương pháp riêng, kết hợp với các lý thuyết kinh tế và các phương pháp kỹ thuật khác nhằm đến việc phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh …

 7. Bài giảng học môn Phân tích hoạt động kinh doanh

  pdf 45p 450 99

  I, Mục tiêu của phân tích hoạt động kinh doanh. 1, Ý nghĩa. 2, Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh. 3, Mục tiêu phân tích hoạt động kinh doanh. II, Phương pháp phân tích. 1, Phương pháp so sánh. 2, Phương pháp thay thế liên hoàn. 3, Phương pháp tính số chênh lệch.

 8. Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - GV. Trần Thị Hương

  ppt 32p 329 62

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh do GV. Trần Thị Hương biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp và kỹ năng nhằm phân tích thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn lực đầu vào. Trên cơ sở đó xác định chính xác các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của chúng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo.

 9. Bài giảng học Phân tích hoạt động kinh doanh

  ppt 42p 179 41

  Các hiện tượng quá trình, kết quả hoạt động kinh doanh cuả doanh nghiệp biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế, trong mối quan hệ tác động của các nhân tố. Chỉ tiêu: tiêu thức phản ánh nội dung phạm vi cuả kết quả hiện tượng kinh tế nghiên cứu.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2