intTypePromotion=1
ADSENSE

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

707
lượt xem
125
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hạn ngạch thuế quan là gì? Nhà nước sẽ quy định số lượng nhập khẩu một mặt hàng nào đó với thuế suất thấp. Khi vượt qua số lượng này, hàng hóa nhập khẩu sẽ phải chịu thuế suất nhập khẩu cao hơn. Số lượng hàng hóa nhập khẩu với thuế suất sẽ được tính toán dựa trên sự cân đối giữa nhu cầu và năng lực sản xuất trong nước. Ví dụ: trong nước sản xuất được 40.000 tấn đối với mặt hàng X mà nhu cầu lên tới 70.000 tấn thì sẽ áp dụng thuế suất nhập khẩu thấp cho 30.000 tấn đầu tiên nhập về, đến tấn thứ 30.001 thì phải áp dụng thuế cao hơn. Đây là công cụ quản lý nhập khẩu nhiều nước đã dùng.

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

 1. Thông tư 09/2009/TT-BCT_ Nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 đối với hàng có xuất xứ từ Lào

  pdf 5p 196 62

  Thông tư 09/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng có xuất xứ từ Lào

 2. Thông tư số 22/2012/TT-BCT

  pdf 2p 41 3

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG MUỐI, ĐƯỜNG, TRỨNG GIA CẦM THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2012

 3. Thông tư 38/2010/TT-BCT

  pdf 7p 93 5

  THÔNG TƯ VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2011 VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0% ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ LÀO Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương; Căn cứ Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công thương CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại CHDCND Lào về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào, ký ngày 17...

 4. Công văn 422/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan

  pdf 1p 84 6

  Công văn 422/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu

 5. Quyết định 33/2006/QĐ-BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%

  doc 5p 204 36

  Quyết định 33/2006/QĐ-BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2