Nắm vững phương pháp kiểm toán qua một số tài liệu chuyên ngành

Chia sẻ: Nang Na | Ngày: | 7 tài liệu

0
423
lượt xem
40
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Nắm vững phương pháp kiểm toán qua một số tài liệu chuyên ngành
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp kiểm toán là các biện pháp, cách thức, thủ pháp được sử dụng trong công tác kiểm toán, nhằm thực hiện mục đích kiểm toán đặt ra. Lý thuyết tổng quan về các phương thức kiểm toán như kiểm toán đối chiếu trực tiếp, kiểm toán thực nghiệm, kiểm toán ngoài chứng từ, kiểm toán chọn mẫu.. mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững lý thuyết, phân loại các phương pháp kiểm toán.

Lưu

Tài liệu trong BST: Nắm vững phương pháp kiểm toán qua một số tài liệu chuyên ngành

 1. 3 phương pháp kiểm toán : đối chiếu trực tiếp - kiểm toán thực nghiệm - kiểm toán ngoài chứng từ

  pdf 8p 188 11

  Khái niệm: Đối chiếu trực tiếp là so sánh (về mặt lượng) trị số của cùng một chỉ số hay cùng một chỉ tiêu trên các chứng từ kiểm toán. Cơ sở : Một chỉ tiêu hay một nội dung được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, được thể hiện ở nhiều tài liệu khác nhau, bảo quản ở nhiều nơi khác nhau.

 2. Khái quát về các phương pháp kiểm toán

  pdf 9p 125 7

  Phương pháp kiểm toán là các biện pháp, cách thức, thủ pháp được sử dụng trong công tác kiểm toán, nhằm thực hiện mục đích kiểm toán đặt ra. Kiểm toán là một ngành khoa học còn non trẻ, hoạt động thực tế dù chưa nhiều, nhưng đến nay kinh nghiệm tích luỹ đã đủ cho việc khẳng định kiểm toán là một ngành khoa học độc lập trong cả lý luận và thực tiễn.

 3. Lý thuyết phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ

  pdf 8p 136 14

  Kiểm toán ngoài chứng từ là phương pháp mà trong đó kiểm toán viên chưa có cơ sở dữ liệu và phải dùng các phương pháp thích hợp để thu thập bằng chứng kiểm toán. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ bao gồm 3 phương pháp: kiểm kê, điều tra và thực nghiệm.

 4. Phương pháp kiểm toán chọn mẫu

  pdf 16p 210 19

  Chọn mẫu kiểm toán là chọn một số phần tử gọi là mẫu trong một hệ thống các phần tử gọi là tổng thể để từ các đặc trưng của mẫu được chọn sẽ suy đoán và rút ra kết luận về các phần tử đặc trưng của tổng thể mẫu. Sự cần thiết và ý nghĩa của phương pháp chọn mẫu.

 5. Bài 5 Phương pháp kiểm toán

  ppt 56p 163 68

  Nắm được các nội dung của phương pháp kiểm toán và biết vận dụng các phương pháp này để giải quyết các bài tập. - Hiểu rõ về sự cần thiết của kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán, cách thức triển khai và các công cụ liên quan đến việc chọn mẫu trong khoa học kiểm toán.

 6. Bài giảng Tổng quan kiểm toán (TS Trần Phước) - Chương 3 Các phương pháp kiểm toán

  pdf 50p 193 40

  Khái niệm: Phương pháp kiểm toán chứng từ là phương pháp trong đó kiểm toán viên dựa trên phần thông tin tài chính được phản ánh ở trên các tài liệu kế toán để thu thập bằng chứng. Thực ra có thể coi phương pháp kiểm toán chứng từ như một phân hệ bao gồm những phương pháp kiểm toán.

 7. Phương pháp kiểm toán ngân hàng

  pdf 23p 146 23

  Là phương pháp kiểm toán trong đó các thủ tục, kỹ thuật kiểm toán được thiết lập để thu thập các bằng chứng về tính hiệu quả (tính thích hợp) của hệ thống ICS của đơn vị được kiểm toán. - Hay khác, KTV tiếp cận theo hệ thống ICS để từ đó xây dựng các thủ tục kiểm toán. - Thực chất của phương pháp này là KTV đi đánh giá tìm hiểu ICS của đơn vị, từ đó thấy được điểm mạnh, điểm yếu, khoanh vùng rủi ro, xác định trọng tâm, phương hướng kiểm toán....

Đồng bộ tài khoản