intTypePromotion=3

Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

4
6.144
lượt xem
2.480
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt” giúp các bạn có cái nhìn khái quát về văn tự trung quốc, điều kiện cần cho người nhập môn chữ Hán và thư pháp. Tài liệu cung cấp khá dầy đủ các phương pháp viết chân thư và hành thư.

Lưu

Tài liệu trong BST: Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt

 1. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 1

  pdf 17p 250 88

  tài liệu “Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt” giúp các bạn có cái nhìn khái quát về văn tự trung quốc, điều kiện cần cho người nhập môn chữ Hán và thư pháp. Tài liệu cung cấp khá dầy đủ các phương pháp viết chân thư và hành thư.

 2. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 9

  pdf 17p 156 43

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 9', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 8

  pdf 17p 123 44

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 8', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 7

  pdf 17p 122 43

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 7', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 6

  pdf 17p 114 41

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 6', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 5

  pdf 17p 108 43

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 5', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 4

  pdf 17p 105 44

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 4', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 3

  pdf 17p 115 46

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 3', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 2

  pdf 17p 137 45

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 2', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 10

  pdf 14p 107 42

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 10', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ANTS

 

Đồng bộ tài khoản