intTypePromotion=1

Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

4
6.186
lượt xem
2.480
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt” giúp các bạn có cái nhìn khái quát về văn tự trung quốc, điều kiện cần cho người nhập môn chữ Hán và thư pháp. Tài liệu cung cấp khá dầy đủ các phương pháp viết chân thư và hành thư.

Lưu

Tài liệu trong BST: Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt

 1. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 1

  pdf 17p 284 88

  tài liệu “Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt” giúp các bạn có cái nhìn khái quát về văn tự trung quốc, điều kiện cần cho người nhập môn chữ Hán và thư pháp. Tài liệu cung cấp khá dầy đủ các phương pháp viết chân thư và hành thư.

 2. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 9

  pdf 17p 168 43

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 9', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 8

  pdf 17p 127 44

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 8', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 7

  pdf 17p 126 43

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 7', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 6

  pdf 17p 118 41

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 6', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 5

  pdf 17p 113 43

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 5', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 4

  pdf 17p 110 44

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 4', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 3

  pdf 17p 121 46

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 3', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 2

  pdf 17p 155 46

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 2', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt part 10

  pdf 14p 112 42

  Tham khảo tài liệu 'nghệ thuật viết chữ trung quốc bằng bút sắt part 10', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

BỘ SƯU TẬP BẠN MUỐN TẢI

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=11
p_intCateID2=206
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2