Nghiên cứu về môn Marketing qua bộ bài giảng hay

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 9 tài liệu

0
407
lượt xem
15
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Nghiên cứu về môn Marketing qua bộ bài giảng hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Marketing là một ngành học còn mới mẻ nhưng phát triển rất nhanh với nhiều thay đổi về quan điểm, hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đã hình thành nhiều trường phái khác nhau.Tổng hợp trọn bộ bài giảng marketing dành giảng viên và sinh viên đang giảng dạy và nghiên cứu bộ môn này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Nghiên cứu về môn Marketing qua bộ bài giảng hay

 1. Chương 1: Tổng quan marketing

  pdf 23p 103 20

  Mục tiêu Giới thiệu sự ra đời và phát triển của Marketing. Đưa ra một số khái niệm Marketing từ đó rút ra bản chất của Marketing. Vai trò của Marketing trong kinh doanh hiện đại. Các chức năng của Marketing. .SỰ RA ĐỜI & PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING Mar ra đời khi nền sản xuất hàng hóa bằng máy móc dần thay thế cho lao động thủ công. “Hiện tượng” Mar xuất hiện từ 1650 ở Nhật Bản – Mitsui. Thế kỷ 19 (1809 - 1884) Lyras và Lonmich bắt đầu nghiên cứu một cách có hệ thống về Mar ở phương...

 2. Chương 2: Nghiên cứu marketing

  pdf 27p 115 28

  Nội dung chính Giới thiệu nghiên cứu Marketing và vai trò của nó đối với các quyết định Marketing của doanh nghiệp. Giới thiệu các loại hình nghiên cứu Marketing. Mô tả quy trình nghiên cứu Marketing. .KHÁI NiỆM Nghiên cứu Mar là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống những dữ liệu về các vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing.

 3. Chương 3 : Môi trường marketing

  pdf 23p 154 35

  Khái niệm về môi trường marketing. Nội dung các yếu tố môi trường marketing với hoạt động marketing của doanh nghiệp. .KHÁI NiỆM MÔI TRƯỜNG MARKETING Khi kinh doanh ở bất cứ thị trường nào, DN phải biết được các yếu tố: Kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa – xã hội…. = đó là những yếu tố môi trường Mar. Theo Philip Kotler: Môi trường Mar của DN là tập hợp những tác nhân và những lực lượng hoạt động ở bên ngoài chức năng quản trị tiếp thị của DN. Và tác động đến khả năng quản trị tiếp thị trong việc...

 4. Chương 4: Hành vi khách hàng

  pdf 37p 98 32

  MỤC TIÊU • Các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng và tổ chức. • Mô hình hành vi của người tiêu dùng và tổ chức. • Qui trình ra quyết định mua của người tiêu dùng và tổ chức. .KHÁCH HÀNG ? • Khách hàng là những người tiêu dùng và các tổ chức. • Người tiêu dùng là những người tiêu dùng SP cuối cùng do quá trình sản xuất tạo ra. • Thị trường người tiêu dùng bao gồm tất cả các cá nhân và hộ tiêu dùng mua sắm hàng hóa hoặc dịch...

 5. Chương 5: Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu định vị sản phẩm

  pdf 34p 303 97

  Nội dung chính: Một số vấn đề cơ bản Lý do phải phân đoạn thị trường Phân đoạn thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu Định vị sản phẩm trên thị trường.Thị trường là tập hợp các cá nhân và tổ chức hiện đang có sức mua và có nhu cầu cần được thỏa mãn.

 6. Chương 6: Chiến lược sản phẩm

  pdf 48p 146 48

  Mục tiêu Tầm quan trọng của sản phẩm và chiến lược sản phẩm trong kinh doanh. Trình bày một số chiến lược sản phẩm. Chu kỳ sống của sản phẩm và tiến trình phát triển một sản phẩm mới. .SẢN PHẨM SP theo quan điểm của Mar gắn liền với sử thỏa mãn nhu cầu và ước muốn của khách hàng. = Khái niệm: SP là bất kỳ thứ gì có thể đưa vào thị trường để tạo ra sự chú ý, mua sắm, sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu, ước muốn của khách hàng....

 7. Chương 7: Chiến lược định giá

  pdf 39p 98 36

  Mục tiêu Tầm quan trọng của giá trong Mar-mix Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá Một số chiến lược định giá Quy trình định giá cho một SP mới. .Một số vấn đề - Khái niệm Giá là số lượng tiền tệ cần thiết mà khách hàng phải bỏ ra để có được một SP với một mức chất lượng nhất định, vào một thời điểm nhất định và ở một nơi nhất định. .Một số vấn đề - Vai trò Giá cả là biến số duy nhất trong Mar – mix mang lại thu nhập. Những thay đổi của biến số giá...

 8. Chương 8: Chiến lược phân phối

  pdf 32p 167 63

  KHÁI QUÁT VỀ PHÂN PHỐI - Tại sao cần phải có người trung gian? Nhà sản xuất không có đủ nguồn tài chính để tiến hành marketing trực tiếp. Làm tăng hiệu quả của hệ thống cung ứng Giảm chi phí giao dịch Người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm hàng hóa, dịch vụ.

 9. Chương 9: Chiến lược chiêu thị

  pdf 42p 261 63

  Mục tiêu Khái quát về chiến lược chiêu thị & vai trò của chiến lược trong M – mix Mô hình truyền thông Nội dung của chiến lược chiêu thị Các bước xây dựng một kế hoạch chiêu thị .Khái quát chiến lược chiêu thị - Khái niệm “Promotion”: chiêu thị, cổ động, xúc tiến bán hàng, truyền thông khuyến mãi. Chiêu thị là hoạt động thực hiện chức năng thông tin của doanh nghiệp Chiến lược chiêu thị...

Đồng bộ tài khoản