intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

1.838
lượt xem
604
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính” đã được dùng làm tài liệu giảng dạy về cấu trúc và kỹ thuật ghép nối máy vi tính cùng các bài tập thực hành có liên quan của khoa Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Tài liệu này cũng có thể như là 1 tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên các ngành CNTT, điện tử viễn thông trong các trường đại học và các kỹ thuật viên quan tâm đến máy tính

Lưu

Tài liệu trong BST: Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính

 1. Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 1

  pdf 39p 430 226

  Tài liệu “Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính” đã được dùng làm tài liệu giảng dạy về cấu trúc và kỹ thuật ghép nối máy vi tính cùng các bài tập thực hành có liên quan của khoa Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Tài liệu này cũng có thể như là 1 tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên các ngành CNTT, điện tử viễn thông trong các trường đại học và các kỹ thuật viên quan tâm đến máy tính...

 2. Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 9

  pdf 39p 162 61

  Tham khảo tài liệu 'nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 9', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 8

  pdf 39p 192 64

  Tham khảo tài liệu 'nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 8', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 7

  pdf 39p 214 71

  Tham khảo tài liệu 'nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 7', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 6

  pdf 39p 194 69

  Tham khảo tài liệu 'nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 6', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 5

  pdf 39p 228 74

  Tham khảo tài liệu 'nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 5', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 4

  pdf 39p 232 82

  Tham khảo tài liệu 'nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 4', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 3

  pdf 39p 230 81

  Tham khảo tài liệu 'nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 3', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 2

  pdf 39p 229 92

  Tham khảo tài liệu 'nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 2', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 10

  pdf 39p 161 58

  Tham khảo tài liệu 'nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính part 10', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2