intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | 11 tài liệu

2.427
lượt xem
608
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh” trình bày các vấn đề kỹ thuật nhiếp ảnh trong các quan điểm mới: từ các thiết bị máy móc hiện đại, kinh nghiệm nhà nghề của các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng trên thế giới, các yếu tổ thẩm mỹ của hình ảnh cho đến công nghệ nhiếp ảnh số và xử lý ảnh bằng kỹ thuật số.

Lưu

Tài liệu trong BST: Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh

 1. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 1

  pdf 43p 884 411

  Tài liệu “Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh” trình bày các vấn đề kỹ thuật nhiếp ảnh trong các quan điểm mới: từ các thiết bị máy móc hiện đại, kinh nghiệm nhà nghề của các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng trên thế giới, các yếu tổ thẩm mỹ của hình ảnh cho đến công nghệ nhiếp ảnh số và xử lý ảnh bằng kỹ thuật số.

 2. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 10

  pdf 42p 419 238

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 10', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 9

  pdf 43p 388 237

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 9', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 8

  pdf 43p 373 233

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 8', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 7

  pdf 43p 407 232

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 7', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 6

  pdf 43p 398 239

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 6', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 5

  pdf 43p 404 253

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 5', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 4

  pdf 43p 430 251

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 4', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 3

  pdf 43p 487 268

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 3', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Nhiếp ảnh toàn thư – Từ máy ảnh đến hình ảnh part 2

  pdf 43p 436 259

  Tham khảo tài liệu 'nhiếp ảnh toàn thư – từ máy ảnh đến hình ảnh part 2', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Nhiếp ảnh toàn thư từ máy ảnh đến hình ảnh_P2

  pdf 213p 610 348

  Tham khảo sách 'nhiếp ảnh toàn thư từ máy ảnh đến hình ảnh_p2', văn hoá - nghệ thuật, chụp ảnh - quay phim phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2