Những bài giảng nhập môn hệ thống mạng máy tính hay

Chia sẻ: Pham Tran Bi | Ngày: | 7 tài liệu

0
448
lượt xem
20
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Những bài giảng nhập môn hệ thống mạng máy tính hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với một hệ thống mạng người ta có thể chia sẻ các tài nguyên, các ứng dụng, kho dữ liệu và các tài nguyên khác như sức mạnh của các CPU được dùng chung và chia sẻ thì cả hệ thống máy tính sẽ làm việc hữu hiệu hơn. Bộ sưu tập các bài giảng sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin trong học tập. Mời các bạn tham khảo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những bài giảng nhập môn hệ thống mạng máy tính hay

 1. Nhập môn mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu mạng máy tính

  pdf 54p 270 100

  Nội dung chương 1: I. Định nghĩa mạng máy tính; II. Các mô hình mạng máy tính; III. Kiến trúc mạng máy tính; IV. Môi trường truyền vật lý mạng cục bộ.

 2. Nhập môn mạng máy tính - Chương 2: Lớp Data link (lớp liên kết dữ liệu)

  pdf 41p 214 87

  Nội dung chương 2: I. Các ván đề thiết kế lớp data link; II. Các giao thức gởi nhận frame cơ bản; III. Các kỹ thuật kết nối mạng miền rộng; IV. Ví dụ giao thức lớp data link - Giao thức PPP

 3. Nhập môn mạng máy tính - Chương 3: Lớ MAC (lớp con điều khiển truy cập môi trường)

  pdf 65p 173 73

  Khái niệm lớp MAC: Lớp Physical và Data link (mô hình OSI): giải quyết vấn đề các máy đồng thời truy cập đường truyền dạng broadcast (quảng bá). Dự án IEEE 802: các đặc tả của 2 lớp này trên mạng cục bộ - tiêu chuản mạng cục bộ.

 4. Nhập môn mạng máy tính - Chương 4: Lớp NETWORK (lớp mạng)

  pdf 78p 177 71

  Nhiệm vụ lớp network: Cung cấp dịch vụ gửi nhận dữ liệu (packet) giữa hai máy bất kỳ - hai máy bất kỳ có thể trên các mạng khác nhau. Giải quyết vấn đề định tuyến, liên mạng, định địa chỉ mạng.

 5. Nhập môn mạng máy tính - Chương 5: Lớp TRANSPORT (lớp giao vận)

  pdf 36p 161 67

  Nhiệm vụ lớp transport: Cung cấp dịch vụ gởi nhận dữ liệu tin cậy giữa các chương trình trên hai máy bất kỳ. Thực hiện: • Chia và ghép dữ liệu từ lớp application • Kiểm soát lỗi, kiểm soát lưu lượng. Lớp transport có vai trò quan trọng trên kiến trúc mạng nhiều lớp.

 6. Nhập môn mạng máy tính - Chương 6: Lớp APPLICATION (lớp ứng dụng)

  pdf 85p 146 67

  Giới thiệu DNS: DNS là sơ đồ đặt tên: • Dạng text • Có thứ bậc • Cơ sở dữ liệu tên được quản lý phân bố. Dùng để ánh xạ tên máy với địa chỉ IP, có thể dùng cho mục đích khác. Được định nghĩa trong RFC 1034, 1035

 7. Nhập môn mạng máy tính - Chương 7: Giới thiệu quản trị mạng và an toàn thông tin mạng

  pdf 36p 157 65

  Các kỹ thuật an toàn: An toàn mạng là công việc thường xuyên thực hiện dựa trên các chính sách an toàn. Các kỹ thuật liên quan phần cứng: An toàn vật lý cho thiết bị; Dùng thiết bị dự phòng (RAID, Mirror...); Dùng các máy trạm không đĩa (diskless workstation).

Đồng bộ tài khoản