intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những bài luận, báo cáo về chính sách, đường lối an ninh quốc phòng

Chia sẻ: Vu Thuy Hoa Hoa | Ngày: | 12 tài liệu

1.586
lượt xem
11
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Những bài luận, báo cáo về chính sách, đường lối an ninh quốc phòng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

An ninh quốc phòng là những công việc, những hoạt động nhằm phục vụ cho việc gìn giữ và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là vấn đề mà cần tuyên truyền cho toàn dân, cho mọi lứa tuổi để nâng cao tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Bộ sưu tập tổng hợp những bài luận, báo cáo về an ninh quốc phòng giúp sinh viên tham khảo và hiểu biết hơn về an ninh quốc phòng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những bài luận, báo cáo về chính sách, đường lối an ninh quốc phòng

 1. Tiểu luận: Đường lối quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của Đảng và nhà nước ta

  ppt 35p 2774 469

  Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam Một là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, ý thức bảo vệ đất nước gắn với ý thức bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Y thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chũ nghĩa của mọi người dân Việt Nam hội tụ và gắn bó chặt chẽ giữa ý thức của từng người dân với ý thức xã hội, ý thức cá nhân với ý thức cộng đồng, ý thức của người dân Việt Nam ở trong nước với ý thức người Việt Nam...

 2. Chuyên đề : Cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội bền vững đảm bảo an ninh quốc phòng huyện Lý Sơn Tỉnh Quãng Ngãi

  pdf 110p 117 27

  Biển và hải đảo có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ngày nay, trong điều kiện nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất liền đang ngày càng cạn kiệt, không gian kinh tế truyền thống trở nên chật chội, nhiều quốc gia đang hướng ra biển để tìm kiếm, khai thác các nguồn tài nguyên, bảo đảm các nhu cầu về nguyên, nhiên liệu, năng lượng, thực phẩm... B...

 3. LUẬN VĂN: Phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay

  pdf 69p 744 151

  An ninh quốc gia là vấn đề cơ bản, hệ trọng của mỗi quốc gia, là điều kiện hàng đầu để quốc gia tồn tại và phát triển. Bảo vệ an ninh quốc gia có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. ý thức được điều đó Đảng và Nhà nước ta luôn xác định "Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân trong đó Quân đội nhân...

 4. Luận văn : Khu kinh tế - Quốc phòng trên địa bàn Tây Bắc nước ta hiện nay

  pdf 82p 128 21

  Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH do Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn được quán triệt xuyên suốt quá trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu đó thể hiện thông qua đẩy mạnh CNH, HĐH, lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế làm trung tâm. Đối với quân đội những năm qua, trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, thì tham gia lao động sản xuất,...

 5. Luận văn: Chiến lược an ninh của Mỹ đối với Đông Nam Á sau sự kiện 11-9-2001

  doc 90p 435 91

  Thế kỷ XXI với xu thế toàn cầu hóa đã đặt ra cơ hội và thách thức lớn đối với sự phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới. Thế kỷ XXI chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nếu như thế kỷ XX được xem là thế kỷ của châu Âu và Bắc Mỹ, thì thế kỷ XXI được xem là thế kỷ của châu Á, với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ. Vì vậy, chiến lược phát triển phát triển của các...

 6. Đề tài : Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  ppt 25p 604 70

  Câu hỏi: Hãy nêu khái niệm về An ninh Quốc gia? Trả lời: ANQG là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ XHCN và nhà nước cộng hoà XHCN VN, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

 7. Luận văn tốt nghiệp "Ảnh hưởng của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) tới quan hệ Mỹ-Trung Quốc"

  pdf 0p 182 48

  Mỹ và Trung quốc là hai nước lớn có tầm quan trọng trong nền chính trị thế giới .Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay ,Mỹ luôn giữ được địa vị cường quốc về kinh tế,,chính trị và quân sự có ảnh hưởng to lớn trong phạm vi toàn cầu.Còn nhân tố Trung quốc kể từ khi xuất hiện nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa không những bao trùm lên châu Á...

 8. Đề tài: Đánh giá hiện trạng, dự báo Biển Đông về đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vùng - vịnh chủ yếu ven biển Việt Nam

  pdf 35p 138 15

  Đề tài: Đánh giá hiện trạng, dự báo Biển Đông về đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vùng - vịnh chủ yếu ven biển Việt Nam nhằm đánh giá vai trò an ninh, quốc phòng và tầm quan trọng của hệ thống vũng - vịnh với các trọng điểm Bái Tử Long và Chân Mây; dự báo biển Đông và đề xuất giải pháp.

 9. Báo cáo " Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và vấn đề duy trì hoà bình, an ninh quốc tế "

  pdf 7p 70 2

  Luật công chứng hiện hành quy định về chấm dứt hoạt động của văn phòng công chứng gồm: tự chấm dứt hoạt động, đây là trường hợp chấm dứt hoạt động theo nguyện vọng của công chứng viên thành lập phòng công chứng và bị thu hồi giấy đăng kí hoạt động do văn phòng công chứng vi phạm pháp luật hoặc không còn công chứng viên do bị miễn nhiệm, đây là trường hợp chấm dứt hoạt động do có vi phạm pháp luật trong hoạt động của văn phòng công chứng hoặc công chứng viên....

 10. Báo cáo "Khuôn khổ hiến định của hoạt động quốc phòng an ninh và đối ngoại ở Đức, Pháp. "

  pdf 11p 94 7

  Đặc điểm chung Ngày nay, Đức, Pháp đều gia nhập sâu và trở thành trụ cột của Cộng đồng EU; bên cạnh đó, cả ba quốc gia đều là thành viên của NATO, nên khi đánh giá chính sách và cơ chế an ninh, quốc phòng và đối ngoại của ba quốc gia này cần đánh giá trong mối quan hệ với EU và NATO. Tuy nhiên, phạm vi của bài viết chỉ tập trung làm rõ các quan hệ này ở tầm hiến pháp mỗi quốc gia, mà không lấy trọng tâm phân tích nội dung các hiệp...

 11. ĐỀ TÀI : ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG PHÒNG THỦ TÊN LỬA QUỐC GIA TỚI QUAN HỆ MỸ - TRUNG

  pdf 0p 132 10

  Trong quan hệ Mỹ Trung, một vấn đề luôn thu hút được sự quan tâm theo dõi là vũ khí chiến lược và khả năng răn đe hạt nhân. Đây là yếu tố cấu thành quan trọng của sức mạnh và địa vị nước lớn của Mỹ và Trung QUốc. Tầm quan trọng của vấn đề này thể hiện ở chỗ nó duy trì sự ổn định chiến lược trong quan hệ hai nước. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) có nhiều khả năng đe dọa nghiêm trọng sự ổn định...

 12. Báo cáo giáo dục quốc phòng : Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

  ppt 43p 1390 263

  Lợi dụng xu thế toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, kích động xu hướng chia rẽ, ly khai, gây mất ổn định xã hội, từ đó phát triển thành các cuộc bạo loạn chính trị ở một số quốc gia để lấy cớ can thiệp, lật đổ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2