Những bài văn mẫu phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyen Binh | Ngày: | 14 tài liệu

0
3.460
lượt xem
570
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Những bài văn mẫu phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyên ngôn độc lập là một văn bản khẳng định quyền con người, chủ quyền đất nước... của chủ tịch Hồ Chí Minh muốn gửi đến cho đồng bào chúng ta.

Lưu
Mời các bạn tham khảo những bài văn mẫu hay nhất về tác phẩm này, qua đó các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về "Áng văn chương mẫu mực" của đất nước. Tuyên ngôn độc lập được xem như là mẫu mực của loại văn nghị luận. Điều đó thể hiện rõ trong đoạn mở đầu được viết rất cao tay. Vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Tài liệu trong BST: Những bài văn mẫu phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

 1. Phân tích tác phẩm: Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  pdf 8p 2165 1554

  Bản tuyên ngôn độc lập xác định một chân lý, ý nghĩa là khẳng định một chủ quyền. Bài Văn phân tích cụ thể giúp bạn đọc nhận ra chân lý của tuyên ngôn mà tác giả muốn gửi đến.

 2. Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

  pdf 5p 103 11

  Trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh, thơ và truyện chỉ chiếm một phần nhỏ còn chủ yếu là văn nghị luận. Trong số những tác phẩm của Bác có những kiệt tác sánh ngang với các thiên cổ hùng văn của dân tộc thì Tuyên ngôn Độc lập là tác phẩm tiêu biểu nhất.

 3. Nêu giá trị lịch sử và giá trị nghệ thuật của Tuyên ngôn độc lập

  pdf 5p 180 25

  Hồ Chí Minh (1890 – 1969) là một tác gia lớn của nền văn học dân tộc Việt Nam. Người viết thành công trên nhiều thể loại văn chính luận, truyện ký, thơ ca. Hồ Chí Minh đã chứng tỏ mình là một cây bút xuất sắc mẫu mực mà dẫn chứng hùng hồn là tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”.

 4. Phân tích đoạn mở đầu của bài Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  pdf 6p 242 13

  Tham khảo tài liệu giúp học sinh biết cách phân tích đoạn mở đầu của tác phẩm "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh" vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc.

 5. Làm sáng tỏ những tư tưởng lớn của Người qua kết thúc bản Tuyên ngôn độc lập

  pdf 5p 78 12

  Thông qua bản Tuyên ngôn để khẳng định "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

 6. Phân tích giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập

  pdf 8p 130 14

  Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lớn được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ra để tuyên bố trước công luận trong và ngoài nước về quyền độc lập dân tộc Việt Nam - Tác phẩm có giá trị nhiều mặt, khơi dậy tinh thần bảo vệ đất nước của con người Việt Nam.

 7. Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  pdf 6p 411 22

  Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem như là mẫu mực của loại văn nghị luận. Điều đó thể hiện rõ trong đoạn mở đầu được viết rất cao tay: vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc.

 8. Giá trị lịch sử và nhân văn của Tuyên ngôn độc lập

  pdf 4p 72 7

  Tuyên ngôn Độc lập – áng thiên cổ hùng văn thứ ba, tiếp nối thơ Thần của Lí Thường Kiệt (thế kỉ XI) và Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi (thế kỉ XV). Đây là áng văn đặc biệt, có thể nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau.

 9. Hãy phân tích và chứng minh: Tuyên ngôn Độc lập là áng văn chương mẫu mực của thời đại

  pdf 9p 76 7

  Tuyên ngôn Độc lập đối với dân tộc Việt Nam là một văn kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử to lớn. Nó khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc, tư thế và chủ quyền của nhân dân đối với đất nước và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền ấy.

 10. Phân tích Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  doc 15p 263 61

  Người đọc bản tuyên ngôn độc lập (cũng là tác giả) cất lời là vào ngay vấn đề, nhằm thẳng mục tiêu; xác định một chân lý chủ quyền. Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần yêu nước, quyết tâm giữ vững chủ quyền của dân tộc.

 11. Phân tích để làm rõ giá trị của Tuyên ngôn độc lập

  pdf 4p 108 11

  Văn chính luận của chủ tịch HCM được viết với mục đích đấu tranh chính trị hoặc thể hiện những nhiệm vụ CM qua từng chặng đường lịch sử. TNĐL là một văn kiện lớn được HCM viết ra để tuyên bố trước công luận về quyền độc lập dân tộc VN.

 12. Phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua bản Tuyên ngôn độc lập

  pdf 11p 628 60

  Với tài liệu này bạn sẽ hiểu thêm về nghệ thuật trong văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua bản "Tuyên ngôn độc lập". Hy vong tài liệu hữu ích cho việc học tập và giảng dạy của các bạn.

 13. Phân tích đoạn văn trong bài Tuyên ngôn độc lập

  pdf 6p 366 71

  Thông qua bài văn phân tích của bài Tuyên ngôn độc lập, chúng ta thấy được tinh thần yêu nước sâu sắc của tác giả, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước của mỗi người dân chúng ta. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn.

 14. Tuyên ngôn Độc lập - Áng văn chính luận mẫu mực

  pdf 9p 324 28

  Tham khảo tài liệu sẽ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả, các bạn hãy tham khảo bài phân tích về tác phẩm "Tuyên ngôn đọc lập" để hiểu thêm về "Áng văn chình luận mẫu mực" của đất nước.

Đồng bộ tài khoản