Những giáo trình, tài liệu hay về lập trình PHP

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | 11 tài liệu

0
489
lượt xem
31
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Những giáo trình, tài liệu hay về lập trình PHP
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập trình PHP vẫn chưa sẵn sàng cho cấp doanh nghiệp (enterprise) và trên thực tế, PHP vẫn chưa xâm nhập sâu được vào thị trường này. Bộ sưu tập tổng hợp các giáo trình và tài liệu về lập trình PHP dành cho sinh viên công nghệ thông tin.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những giáo trình, tài liệu hay về lập trình PHP

 1. Giáo trình tự học lập trình PHP - Phạm Hữu Khanh

  pdf 142p 1413 726

  PHP viết tắt của chữ Personal Home Page ra đời năm 1994 do phát minh của Rasmus Lerdorf, và nó được tiết tục phát triển bởi nhiều cá nhân và tập thể khác, do đó PHP được xen như một sản phẩm của mã nguồn mở. PHP là kịch bản trình chủ (server script) chạy trên phía server (server side) ....

 2. Bài giảng: Lập trình PHP (căn bản)

  doc 19p 942 486

  PHP được phát triển chỉ để dành cho ứng dụng web nên rất dễ dàng nhúng mã vào trang HTML. Tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến.

 3. Tự học PHP lập trình web - Nguyễn Văn Đại

  doc 181p 370 225

  HTML (Hypertext Markup Language) – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo nên các trang Web, nó chứa các trang văn bản và những thẻ (tag) định dạng cho trình duyệt Web (web brower) biết làm thế nào để thể hiện các thông tin trên World Wide Web(WWW).

 4. Lập trình web: Ngôn ngữ lập trình PHP - Trần Cao Nhân

  ppt 130p 130 42

  Web tĩnh là gì? Là những trang văn bản bao gồm chữ viết, hình ảnh, video… Tốc độ nhanh, dung lượng nhỏ, không kết nối CSDL. Thay đổi thông tin rất khó, số trang nhiều; Web động là gì? Là một trang mạnh và linh hoạt vì: Cho phép người dùng quản lý nội dung. Có bộ nhớ, cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập.

 5. Lập trình web với PHP

  ppt 11p 389 236

  Ngôn ngữ lập trình php: Cú pháp – Cú pháp căn bản – Chú thích; Biến; Biến dạng chuỗi; Toán tử – Số học – Gán – So sánh– Logic; Các lệnh điều khiển – If…else – Switch; Mảng – Mảng kiểu số – Mảng kết hợp – Mảng đa chiều; Điều khiển lặp – While, Do…while, For, Foreach;...

 6. Hướng dẫn lập trình PHP

  pdf 111p 2795 1562

  Một số biến đã được tạo sẵn : argv : Mảng tham số truyền cho script. Khi đoạn script chạy bằng dòng lệnh, tham số này sẽ được dùng giống như C để truy nhập các tham số trên dòng lệnh; argc : số các tham số được truyền. Dùng với argv; PHP_SELF : tên của đoạn mã script đang thực hiện....

 7. Ứng dụng cơ sở dữ liệu trên web với PHP và MYSQL - Hoàng Văn Hiệp

  pdf 56p 267 126

  CHAR(size): Chuỗi có độ dài cố định, tham số size chỉ ra độ dài của chuỗi, có giá trị lớn nhất là 255; VARCHAR(size): Chuỗi có độ dài thay đổi, tham số size chỉ ra độ dài lớn nhất của chuỗi, có giá trị lớn nhất là 255; TINYTEXT: Chuỗi có độ dài lớn nhất là 255 ký tự; TEXT: Chuỗi có độ dài lớn nhất là 65,535 ký tự ....

 8. Tài liệu hướng dẫn về lập trình PHP - Mr. Cảnh Phúc

  doc 27p 265 161

  Để có thể chuyển một giá trị sang kiểu boolean, chúng ta có thể dùng (bool) hay (boolean). Tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp bạn không cần phải sử dụng việc ép kiểu này, bởi giá trị sẽ được tự động chuyển nếu nó là một toán tử, hàm hay là cấu trúc điều khiển đòi hỏi một tham s ố kiểu boolean.

 9. Hướng dẫn học lập trình PHP &MySQL

  pdf 56p 747 345

  PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên...

 10. Bài học lập trình PHP cơ bản và ứng dụng - Nguyễn Hữu Duy

  pdf 69p 689 289

  Có nhiều lý do khiến cho việc sử dụng ngôn ngữ này chiếm ưu thế xin nêu ra đây một số lý do cơ bản : Mã nguồn mở (open source code); Miễn phí, download dễ dàng từ Internet. Ngôn ngữ rất dễ học, dễ viết; Mã nguồn không phải sửa lại nhiều khi viết chạy cho các hệ điều hành từ Windows, Linux, Unix; Rất đơn giản trong việc kết nối với nhiều nguồn DBMS,

Đồng bộ tài khoản