Những luận văn mẫu đề tài quản lý dự án phát triển dành cho sinh viên kinh tế

Chia sẻ: Kiniemchieumua Kiniemchieumua | Ngày: | 14 tài liệu

0
1.433
lượt xem
46
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Những luận văn mẫu đề tài quản lý dự án phát triển dành cho sinh viên kinh tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp những luận văn mẫu về quản lý dự án đầu tư trong xây dựng,kinh tế... dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế. Nghiên cứu quy trình, thực trạng quản lý dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư và đề xuất giải pháp quản lý dự án đầu tư tốt hơn là nội dung của những báo cáo tốt nghiệp chia sẻ với các bạn dưới đây.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những luận văn mẫu đề tài quản lý dự án phát triển dành cho sinh viên kinh tế

 1. Luận văn tốt nghiệp “Quy trình chuẩn bị, thực hiện và quản lý dự án tại trung tâm công nghệ thông tin tổng công ty điện lực Việt Nam”

  pdf 76p 206 75

  Có nhiều cách định nghĩa dự án. Tuỳ theo mục đích mà nhấn mạnh một khía cạnh nào đó. Trên phương diện phát triển, có hai cách hiểu về dự án: cách hiểu “tĩnh” và cách hiểu “động”. Theo cách hiểu thứ nhất “tĩnh” thì dự án là hình tượng về một tình huống (một trạng thái) mà ta muốn đạt tới. Theo cách hiểu thứ hai “động” có thể định nghĩa dự án như sau: Theo nghĩa chung nhất, dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một...

 2. Luận văn: Việc quản lý dự án xây dựng tại công ty TNHH tư vấn quản lý xây dựng Hưng Đức

  pdf 78p 246 98

  Ngày 20/12/1999 được sự chấp thuận số 073540 của Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp.HCM, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Hưng đã chính thức ra đời với đầy đủ hành trang để vững bước vào thương trường đầy tiềm năng và cơ hội phát triển nhưng cũng không kém phần chông gai & thử thách.

 3. Luận văn: Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình Phong điện

  pdf 114p 436 158

  Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình Phong điện 1-Bình Thuận theo Cơ chế phát triển sạch 2. Lý do chọn đề tài và sự phù hợp của đề tài với mục tiêu/nội dung đào tạo chuyên ngành KT & QLMT: Mục đích của đề tài là nhằm đánh giá cụ thể hiệu quả kinh tế xã hội của một dự án phong điện kết hợp với Cơ chế phát triển sạch và xem xét khả năng ứng dụng trên qui mô rộng của các dự án phong điện. Đề tài phân tích hiệu quả...

 4. Luận văn: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty VINCO

  pdf 50p 173 85

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty vinco', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân

  pdf 93p 98 45

  Trong quá trình hình thành hay phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào đầu tư cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng, với các doanh nghiệp mới đầu tư là vấn đề tất yếu tạo nên quá trình hình thành doanh nghiệp,còn với các doanh nghiệp đã hoạt động trên thị trường thì đầu tư giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, phát triển tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tăng lợi nhuận, mở rộng thị phần... Một doanh nghiệp muốn đứng vững, phát triển trong quá trình hội nhập, hợp tác, cạnh tranh ngày càng...

 6. Luận văn Thực trạng công tác Quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng

  pdf 91p 529 213

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Luận văn: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc- Tổng công ty truyển tải điện Quốc Gia

  pdf 86p 165 85

  Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam trở thành mục tiêu đầu tư của nhiều quốc gia trên thế giới. Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư của các nước phát triển, một vấn đề cấp bách được đặt ra là Việt Nam phải xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, tạo nền móng cho sự phát triển kinh tế, có như vậy các nhà đầu tư mới có thể yên tâm tham gia vào thị trường kinh tế Việt Nam. Một hoạt động không thể thiếu trong công cuộc tạo dựng cơ sở hạ tầng vững...

 8. Luận văn: Quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty điện lực Việt Nam

  pdf 73p 452 173

  Nội dung Luận văn: "Quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty điện lực Việt Nam" trình bày khái niệm dự án và quản lý dự án đầu tư, nội dung của quản lý dự án, mô hình tổ chức quản lý dự án, vai trò và đặc điểm của các dự án, thực trạng quy trình chuẩn bị quản lý dự án tại tổng công ty điện lực Việt Nam.

 9. Luận văn đề tài quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam

  pdf 53p 595 308

  Có rất nhiều cách định nghĩa dự án. Tùy thuộc theo mục đích mà nhấn mạnh một khía cạnh nào đó. Trên phương diện phát triển, có hai cách hiểu về dự án: Cách hiểu “tĩnh” và cách hiểu “động”. Theo cách hiểu “tĩnh” thì dự án là hình tượng về một tình huống (một trạng thái) mà ta muốn đạt tới.

 10. Luận văn tốt nghiệp "Phân hệ quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp"

  pdf 297p 152 57

  Ngày nay, cùng với việc phát triển nền kinh tế thị trường, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế khác nhau, nhất là cùng với việc gọi vốn đầu tư nước ngoài, nhu cầu về lập, thẩm định và quản lý quá trình thực hiện các dự án đã tăng lên gấp bội và phát triển rộng khắp từ trung ương đến các địa phương. Trong đó dự án xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của xã hội, dự án mở rộng sản xuất trong các doanh nghiệp cũng ngày càng gia tăng....

 11. Luận văn quản lý dự án đầu tư xây dựng CSHT GTVT ở Việt Nam

  pdf 56p 102 39

  Khái niệm về dự án Có rất nhiều cách định nghĩa dự án. Tùy thuộc theo mục đích mà nhấn mạnh một khía cạnh nào đó. Trên phương diện phát triển, có hai cách hiểu về dự án: Cách hiểu “tĩnh” và cách hiểu “động”. Theo cách hiểu “tĩnh” thì dự án là hình tượng về một tình huống (một trạng thái) mà ta muốn đạt tới. Theo cách hiểu thứ hai:

 12. Luận văn Quản lý dự án Xây dựng nhà máy luyện phôi thép công suất 300.000 tấn/năm

  pdf 43p 216 104

  Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bào dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép..

 13. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty CPĐT & XNK Đoàn Minh Giang

  pdf 60p 74 29

  Ngày nay, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, yêu cầu đòi hỏi về đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh ngày càng lớn, nhất là trong nền kinh tế hội nhập ngày nay thì cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp càng lớn xong để có thể nắm bắ cơ hội, vượt qua thử thách để tới thành công ..

 14. Luận văn : Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  pdf 106p 154 70

  Đầu tư phát triển là nhiệm vụ chiến lược, một giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng cao, ổn định và bền vững cho một đất nước cũng như trong từng địa phương. Thời gian vừa qua cùng với cả nước, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều cố gắng và thu được một số kết quả trong lĩnh vực đầu tư ..

Đồng bộ tài khoản