intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

1.016
lượt xem
113
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bất kỳ tổ chức nào con người cũng luôn là yếu tố đóng vai trò tiên quyết. Trong bộ máy chính quyền, yếu tố con người lại càng tỏ ra quan trọng hơn. Chính vì thế, thu hút nguồn nhân lực là một chính sách được rất nhiều địa phương quan tâm thực hiện trong những năm gần đây nhằm nâng con chất lượng đôi ngũ cán bộ công chức, đáp ứng được yêu cầu quản lý trong thời kỳ mới.

Lưu

Tài liệu trong BST: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC

 1. Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

  pdf 2p 62 2

  Quyết định 08/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành để sửa đổi khoản 1 và khoản 3, Điều 3, Chương I Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách để thực hiện các Nghị quyết 04, 05 và 07 của Tỉnh ủy ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

 2. Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 55 4

  QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG, THAY THẾ MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2011/QĐ-UBND NGÀY 21/6/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

 3. Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND

  pdf 17p 62 4

  QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

 4. Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND

  pdf 14p 102 11

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHÍNH SÁCH LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 5. Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND

  pdf 9p 55 3

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2012/NQHĐND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA HĐND TỈNH CÀ MAU VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 6. Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND

  pdf 7p 43 2

  NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH CÀ MAU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

 7. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND

  pdf 32p 126 8

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG h

 8. Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND

  pdf 6p 68 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 9. Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND

  pdf 12p 67 7

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2011-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 10. Quyết định số 122/2007/QĐ-UBND

  pdf 3p 62 2

  Quyết định số 122/2007/QĐ-UBND về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010 và những năm tiếp theo do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

 11. Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND

  pdf 3p 76 3

  Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2