intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 14 tài liệu

1.922
lượt xem
282
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư này hướng dẫn hoạt động giao dịch, đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. Các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, bao gồm: a) Các hoạt động đầu tư trực tiếp quy định tại Điều 21 Luật Đầu tư; b) Giao dịch cổ phần của các công ty chưa phải là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, phần vốn góp của các công ty trách nhiệm hữu hạn. 3.Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau: a) Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư này; b) Ngân hàng lưu ký, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lưu

Tài liệu trong BST: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 1. Thông tư Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

  doc 12p 364 64

  Thông tư này quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; hồ sơ chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác Thi hành luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bàn chứng khoán

 2. Tài liệu Luật chứng khoán số 70/2006/QH11

  pdf 71p 375 150

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu luật chứng khoán số 70/2006/qh11', văn bản luật, chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg

  pdf 2p 134 6

  Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 4. VĂN BẢN LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  doc 20p 280 64

  Để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước

 5. Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN

  pdf 6p 142 11

  Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN về việc quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 6. Quyết định 121/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  pdf 64p 151 9

  Quyết định 121/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 7. Thông tư số 213/2012/TT-BTC

  pdf 10p 96 5

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2