intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.463
lượt xem
208
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xử lý vi phạm hành chính 1. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. 2. Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. 3. Các biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Pháp lệnh này.

Lưu

Tài liệu trong BST: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 1. Nghị định số 105/2011/NĐ-CP

  pdf 28p 140 25

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHÍNH PHỦ

 2. Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 75 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHẠM VI KHU VỰC NỘI THÀNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 3. Nghị định số 71/2012/NĐ-CP

  pdf 35p 150 16

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Nghị định số 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2010-NĐ/CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập va làm việc.

 4. Nghị định số 66/2012/NĐ-CP

  pdf 25p 83 4

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

 5. Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BGTVTBCA

  pdf 8p 98 2

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2011/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG THƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 6. Nghị định số 52/2012/NĐ-CP

  pdf 28p 145 10

  Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy được áp dụng cho cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên lãnh thổ nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam thì bị xử phạt theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết nghị định.

 7. Thông tư số 78/2012/TT-BTC

  pdf 23p 118 5

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2011/NĐ-CP NGÀY 20/9/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁ

 8. Nghị định số 37/2012/NĐ-CP

  pdf 37p 108 9

  Nghị định số 37/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao được áp dụng cho các đối tượng cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị xử lý theo quy định của Nghị định này.

 9. Nghị định số 19/2012/NĐ-CP

  pdf 34p 93 9

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

 10. Nghị định số 6/2012/NĐ-CP

  pdf 31p 97 7

  Nghị định số 6/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong vi phạm lĩnh vực du lịch được áp dụng với những đối tượng là c nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài (gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch trên lãnh thổ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

 11. Nghị quyết số 91/2012/NĐ-CP

  pdf 81p 87 7

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2