intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những tài liệu đặc sắc nhất về tín dụng xã hội

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 8 tài liệu

1.661
lượt xem
309
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Những tài liệu đặc sắc nhất về tín dụng xã hội
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã. Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện quan hệ trao đổi hàng hóa. Thời kỳ này, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật - hàng hóa. Về sau, tín dụng đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những tài liệu đặc sắc nhất về tín dụng xã hội

 1. SỔ TAY TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  doc 0p 2659 1190

  Chính sách tín dụng là hệ thống các chủ trương, định hướng quy định chi phối hoạt động tín dụng do HĐQT của NHNo & PTNT VN đưa ra nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn để tài trợ cho các doanh nghiệp, các hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi cho phép của những quy định của NHNN VN. Mục đích của chính sách tín dụng: - Chính sách tín dụng xác định những giới hạn áp dụng cho các hoạt động tín dụng. Đồng thời cũng thiết lập môi trường nhằm giảm bớt rủi ro trong hoạt động tín...

 2. Thủ tục giải ngân các chương trình tín dụng bằng tiền mặt

  pdf 3p 114 14

  Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã, tổ trưởng Tổ TK&VV mà nguời vay là tổ viên.

 3. Thủ tục giải ngân cho vay các chương trình tín dụng bằng chuyển khoản

  pdf 4p 129 13

  Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện, tỉnh nơi cho vay. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện, tỉnh nơi cho vay. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính

 4. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia đình thuộc nguồn nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên quản lý

  pdf 6p 123 13

  Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng cơ quan thực hiện Chương trình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Cơ quan phối hợp (nếu có): các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp cho Tổ TK&VV. ...

 5. Thủ tục xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại Hội sở chính NHCSXH

  pdf 5p 106 14

  Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của Liên bộ. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng giám đốc NHCSXH. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội sở chính NHCSXH. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Lao động thương binh và xã hội và Ngân hàng Nhà...

 6. Thủ tục xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng đối với liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Lao động thương binh và xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt nam)

  pdf 3p 135 20

  Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của Liên bộ. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Lao động thương binh và xã hội và Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội sở chính NHCSXH. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính ...

 7. Thuyết trình Tài chính tiền tệ

  ppt 29p 1764 537

  Thuyết trình Tài chính tiền tệ trình bày những kiến thức về chính sách tiền tệ và mục tiêu của chính sách tiền tệ, nội dung cơ bản và cách vận dụng trong thời kì chính sách tiền tệ quốc gia.

 8. Thực trạng và giải pháp vốn tín dụng có kì hạn tại Ngân hàng No&PTNT Đông Hà Nội - 3

  pdf 10p 87 26

  Chính sách tín dụng Chính sách tín dụng là kim chỉ nan đảm bảo cho hoạt động tín dụng đi đúng quỹ đạo, nó có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của mọi ngân hàng. Một chính sách tín dụng đúng đắn sẽ thu hút được nhiều ngân hàng, đảm bảo khả năng sinh lời của hoạt động tín dụng trên cơ sở phân tán rủi ro, tuân thủ pháp luật, đường lối chính sách của nhà nước và đảm bảo công bằng xã hội. Ngược lại, nếu chính sách tín dụng không hợp lý, chồng chéo sẽ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2