Ôn thi cao học môn toán kinh tế qua các năm của GV Trần Ngọc Hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 11 tài liệu

0
2.609
lượt xem
121
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Ôn thi cao học môn toán kinh tế qua các năm của GV Trần Ngọc Hội
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Toán kinh tế, gần đây hay được gọi là kinh tế học toán, là một phân ngành của kinh tế học nghiên cứu việc áp dụng toán học và phát triển các kỹ thuật toán học để giải quyết các vấn đề kinh tế học. Bộ sưu tập sẽ giúp sinh viên muốn lên cao học sẽ ôn tập tốt môn toán kinh tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: Ôn thi cao học môn toán kinh tế qua các năm của GV Trần Ngọc Hội

 1. Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2007) Phần III: Thống kê

  pdf 45p 1511 1153

  Bảng số liệu Khi khảo sát đám đông X ta thu thập số liệu của mẫu cỡ n: (X1, X2,…, Xn) và thường lập bảng số liệu theo các dạng sau: Dạng 1: Liệt kê dưới dạng: x1, x2,…, xn trong đó mỗi số liệu có thể lặp lại nhiều lần.

 2. Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2008) Phần I: Quy hoạch tuyến tính

  pdf 46p 1799 1187

  Tài liệu tham khảo ôn thi cao học môn Toán kinh tế biên soạn: Trần Ngọc Hội - 2008 giúp các bạn hệ thống và nâng cao kiên thức chuẩn bị cho kỳ thi cao học. Chúc các bạn may mắn

 3. Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2009) Phần I: Quy hoạch tuyến tính

  pdf 21p 1064 672

  Ta nói đây là một bài toán qui hoạch tuyến tính 3 ẩn tìm max của hàm mục tiêu f(x) = 3x1 + 2x2 + 2,5x3 . 1.2 Ví dụ 2. Ta cần vận chuyển vật liệu xây dựng từ hai kho K1 và K2 đến ba công trường xây dựng C1, C2, C3. Tổng số vật liệu có ở mỗi kho, tổng số vật liệu yêu cầu ở mỗi công trường, cũng như khoảng cách từ mỗi kho đến mỗi công trường được cho trong bảng sau:

 4. Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2009) Phần II Xác suất

  pdf 19p 778 479

  Một tổ hợp chập k của n phần tử là một nhóm không có thứ tự gồm k phần tử phân biệt được rút ra từ n phần tử đã cho. 2) Biến cố tất yếu, kí hiệu Ω (Ômêga), là biến cố nhất thiết phải xảy ra khi thực

 5. Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2009) Phần III Thống kê

  pdf 22p 1027 582

  Kỳ vọng mẫu hay Trung bình mẫu của đám đông X ứng với mẫu (X1, X2,…, Xn), kí hiệu X n hay X là đại lượng ngẫu nhiên định bởi: MÔN TOÁN KINH TẾ 1 k X= ∑ X in i n i =1 2) Ý nghĩa. Khi n → ∞ kỳ vọng mẫu X n hội tụ về kỳ vọng đám đông μ = M(X).

 6. Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2011) Phần I: Quy hoạch tuyến tính

  pdf 0p 541 266

  Một xí nghiệp cần sản xuất 3 loại bánh: bánh đậu xanh, bánh thập cẩm và bánh x21 x22 x23 dẻo. Lượng nguyên liệu đường, đậu cho một bánh mỗi loại; lượng dự trữ nguyên liệu; tiền lãi cho một bánh mỗi loại được cho trong bảng sau: Hãy lập kế hoạch vận chuyển sao cho:

 7. Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2011) Phần II: Xác suất

  pdf 0p 416 165

  Phép thử là một thí nghiệm được thực hiện trong những điều kiện xác định nào đó. Một phép thử có thể cho nhiều kết quả khác nhau, mỗi kết quả được gọi là một biến cố. Ví dụ. Thực hiện phép thử là tung một con xúc xắc đồng chất 6 mặt.

 8. Ôn thi cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội - 2011) Phần III: Thống kê

  pdf 0p 252 110

  Kỳ vọng mẫu hay Trung bình mẫu của đám đông X ứng với mẫu (X1, X2,…, Xn), kí hiệu X n hay X là đại lượng ngẫu nhiên định bởi: 1k ∑ X in i X= n i =1 n → ∞ kỳ vọng mẫu X n hội tụ về kỳ vọng đám

 9. Ôn thi Cao học môn Toán kinh tế (Trần Ngọc Hội) – Bài giải Qui hoạch tuyến tính

  pdf 0p 817 461

  Một trại chăn nuôi sử dụng 3 loại thực phẩm I, II, III. Lượng chất dinh dưỡng Albumin, chất ÔN THI CAO HỌC béo, chất đạm cho gia súc trong 1 ngày cũng như tỉ lệ các chất này trong 3 loại thức ăn được cho trong bảng sau:

 10. Ôn thi cao học môn toán kinh tế (Trần Ngọc Hội 2007) Bài giải phần III Thống kê

  pdf 7p 3526 1215

  Bài 1. a) Giả sử trung bình tiêu chuẩn của chiều cao X là 125cm. Có thể khẳng định rằng tình hình canh tác làm tăng chiều cao trung bình của giống cây trồng trên với mức ý nghĩa 1% hay không?

Đồng bộ tài khoản