intTypePromotion=1
ADSENSE

Tác phẩm hay Guitar classic

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

8.458
lượt xem
2.411
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tác phẩm hay Guitar classic
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Tác phẩm hay Guitar classic " là bộ sách có nội dung rộng lớn phong phú và đa dạng, gồm có nhiều tập, mỗi tập có nhiều bài, thích hợp cho những trình độ chơi nhạc khác nhau. Số thứ thự của các tập là để phân biệt cho dễ dàng, không nhằm phân định dánh giá thứ tự cao thấp, lớn nhỏ của các tác phẩm bên trong

Lưu

Tài liệu trong BST: Tác phẩm hay Guitar classic

 1. Tác phẩm hay Guitar classic part 1

  pdf 10p 485 228

  Tài liệu " Tác phẩm hay Guitar classic " là bộ sách có nội dung rộng lớn phong phú và đa dạng, gồm có nhiều tập, mỗi tập có nhiều bài, thích hợp cho những trình độ chơi nhạc khác nhau. Số thứ thự của các tập là để phân biệt cho dễ dàng, không nhằm phân định dánh giá thứ tự cao thấp, lớn nhỏ của các tác phẩm bên trong

 2. Tác phẩm hay Guitar classic part 9

  pdf 10p 218 93

  Tham khảo tài liệu 'tác phẩm hay guitar classic part 9', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Tác phẩm hay Guitar classic part 8

  pdf 10p 179 83

  Tham khảo tài liệu 'tác phẩm hay guitar classic part 8', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Tác phẩm hay Guitar classic part 7

  pdf 10p 187 88

  Tham khảo tài liệu 'tác phẩm hay guitar classic part 7', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Tác phẩm hay Guitar classic part 6

  pdf 10p 200 82

  Tham khảo tài liệu 'tác phẩm hay guitar classic part 6', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Tác phẩm hay Guitar classic part 5

  pdf 10p 229 96

  Tham khảo tài liệu 'tác phẩm hay guitar classic part 5', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Tác phẩm hay Guitar classic part 4

  pdf 10p 186 92

  Tham khảo tài liệu 'tác phẩm hay guitar classic part 4', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Tác phẩm hay Guitar classic part 3

  pdf 10p 273 108

  Tham khảo tài liệu 'tác phẩm hay guitar classic part 3', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Tác phẩm hay Guitar classic part 2

  pdf 10p 221 104

  Tham khảo tài liệu 'tác phẩm hay guitar classic part 2', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Tác phẩm hay Guitar classic part 10

  pdf 10p 207 85

  Tham khảo tài liệu 'tác phẩm hay guitar classic part 10', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2