intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu giúp ôn tập môn lịch sử học thuyết kinh tế dễ hơn

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | 9 tài liệu

1.231
lượt xem
49
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tài liệu giúp ôn tập môn lịch sử học thuyết kinh tế dễ hơn
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa Mác-Lenin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Bộ sưu tập này giúp các bạn ôn lại kiến thức về môn học thuyết kinh tế

Lưu

Tài liệu trong BST: Tài liệu giúp ôn tập môn lịch sử học thuyết kinh tế dễ hơn

 1. Ôn tập môn Lịch sử Học thuyết Kinh tế - ĐH Ngân Hàng TP HCM

  doc 10p 3224 1077

  Tóm lại, chủ nghĩa trọng nông đã phê phán chủ nghĩa trọng thương một cách sâu sắc và khá toàn diện, “công lao quan trọng nhất của phái trọng nông là ở chỗ họ đã phân tích tư bản trong giới hạn của tầm mắt tư sản, chính công lao này mà họ đã trở thành người cha thực sự của khoa kinh tế chính trị hiện đại”.

 2. Lịch sử học thuyết Kinh tế

  doc 26p 383 167

  Về mặt KT-XH: quá trình tích lũy nguyên thủy của CNTB, thời kì tích lũy tiền tệ cho sự ra đời của CNTB. Thời kì này, khuynh hướng trọng thươnglà 1 điều tất yếu: dề cao vai trò của thương mại, trao đổi.

 3. Tài liệu ôn tập lịch sử học thuyết kinh tế

  doc 18p 754 249

  Chủ Nghĩa Trọng Thương ở Anh: Từ TK XV đến giữa TK XVI: Chủ nghĩa tiền tệ.Nội dung chủ yếu được phản ánh ở bảng cân đối tiền tệ nội dung muốn tăng lượng tiền cho nhà nước thì phải giữ tiền ở lại trong nước.

 4. Đề cương chi tiết môn Lịch sử học thuyết kinh tế

  doc 15p 782 161

  Phương pháp nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế. Phương pháp duy vật biện chứng.Phương pháp lịch sử. Ngoài ra LSHTKT còn sử dụng phương pháp phê phán, phương pháp phân tích, tổnghợp ...

 5. Ôn tập lịch sử học thuyết kinh tế

  doc 11p 403 161

  Tóm lại, chủ nghĩa trọng nông đã phê phán chủ nghĩa trọng thương mộtcách sâu sắc và khá toàn diện, “công lao quan trọng nhất của phái trọng nông là ở chỗ họ đã phân tích tư bản trong giới hạn của tầm mắt tư sản

 6. Tài liệu ôn lịch sử học thuyết kinh tế

  doc 8p 858 339

  Tài liệu hệ thống lại kiến thức của lịch sử học thuyết kinh tế dành cho những bạn đang ôn tập môn này. Phái trọng nông đã chuyển công tác nghiên cứu về nguồn gốc của giá trị thặng dư từ lĩnh vực lưu thong sang lĩnh vực sản xuất trực tiếp, như vậy là họ đặt cơ sở.

 7. Ôn tập môn lịch sử học thuyết kinh tế

  doc 14p 354 118

  Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên.

 8. Ngân hàng câu hỏi môn lịch sử học thuyết kinh tế

  doc 8p 1526 392

  W.P( 1632 - 1687) là một trong những người sáng lập ra học thuyết kinh tế trường phái cổ điển anh. Ông là người áp dụng phương pháp mới trong nghiên cứu khoa học được gọi là phương pháp khoa học tự nhiên .

 9. Tuyển tập các câu hỏi ôn tập học thuyết kinh tế

  doc 17p 1354 534

  Tuyển tập các câu hỏi về học thuyết kinh tế sẽ giúp các bạn dễ dàng nắm bắt được nội dung học thuyết kinh tế, từ đó sẽ giúp các bạn trong quá trình học tập và ôn tập bộ môn học thuyết kinh tế.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2