intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu luật về lao động nước ngoài

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.152
lượt xem
170
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tài liệu luật về lao động nước ngoài
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tập hợp thông tin về luật lao động dành cho quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam và về việc ban hành "Quy trình cấp giấy phép hoạt động và đăng ký hợp đồng đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tài liệu luật về lao động nước ngoài

 1. THÔNG TƯ số 114/2002/NĐ_CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với lao động trong công ty liên doanh nước ngoài

  pdf 16p 526 76

  Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tiu này là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau: 1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 2. Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh với nước ngoài và tổ chứ tín dụng liên doanh, tổ chứ tín dụng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; 3. Nhà thầu ( thầu chính, thầu phụ) của nước ngoài nhận thầu các công trình...

 2. Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN của Cục quản lý lao động nước ngoài

  doc 4p 131 10

  Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN của Cục quản lý lao động nước ngoài về việc ban hành "Quy trình cấp giấy phép hoạt động và đăng ký hợp đồng đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

 3. Công văn 1347/QLLĐNN-ĐT-GDĐH của Cục Quản lý lao động nước ngoài

  pdf 1p 115 2

  Công văn 1347/QLLĐNN-ĐT-GDĐH của Cục Quản lý lao động nước ngoài về việc quy định của Chính phủ Malaysia cấp phép và chứng chỉ CE cho lao động nước ngoài

 4. Công văn 280/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  pdf 1p 326 3

  Công văn 280/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 5. Công văn 1227/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  pdf 2p 74 2

  Công văn 1227/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 6. Công văn 1786/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  pdf 1p 57 2

  Công văn 1786/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 7. Công văn 2528/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  pdf 1p 68 3

  Công văn 2528/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 8. Công văn 3269/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  pdf 1p 77 2

  Công văn 3269/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp với lao động nước ngoài tại Việt Nam

 9. Công văn 405/QLLĐNN-QLLĐ của Cục Quản lý lao động nước ngoài

  pdf 2p 101 8

  Công văn 405/QLLĐNN-QLLĐ của Cục Quản lý lao động nước ngoài về thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức phí Bảo hiểm lao động và mức giảm trừ Thuế thu nhập đối với lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan

 10. Nghị định của chính phủ số 24/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định về việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  doc 13p 246 52

  Nghị định này quy định việc tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động và việc sử dụng giấy phép lao động; trách nhiệm của người nước ngoài, người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2