intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tập bài giảng tài chính quốc tế đang được chú ý nhất

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 9 tài liệu

1.913
lượt xem
357
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tập bài giảng tài chính quốc tế đang được chú ý nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCQT bắt nguồn từ các quan hệ chtrị, kinh tế, văn hóa…  Với chsách mở rộng và đa dạng hóa các qhệ kinh tế quốc tế, các quan hệ TCQT của VNam ngày càng phát triển phong phú hơn, đa dạng hơn và phức tạp hơn.  Các quan hệ TCQT của Việt Nam tuân thủ các ngtắc: tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ của nhau, đôi bên cùng có lợi và phục vụ cho chính sách phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của quốc gia theo từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định của đất nước.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tập bài giảng tài chính quốc tế đang được chú ý nhất

 1. Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1

  pdf 27p 342 87

  TCQT bắt nguồn từ các quan hệ chtrị, kinh tế, văn hóa… Với chsách mở rộng và đa dạng hóa các qhệ kinh tế quốc tế, các quan hệ TCQT của VNam ngày càng phát triển phong phú hơn, đa dạng hơn và phức tạp hơn.

 2. Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 2

  pdf 67p 276 63

   Cung cấp ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu thanh toán các giao dịch thương mại quốc tế  Luân chuyển các khoản đầu tư, tín dụng quốc tế… giữa các quốc gia  Là nơi thể hiện sức mua đối ngoại của tiền tệ quốc gia  Là nơi kinh doanh và cung cấp các công cụ phòng ngừa RRHĐ  Là nơi để NHTW can thiệp, điều chỉnh tỉ giá theo hướng có lợi cho nền kinh tế

 3. Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 3

  pdf 25p 196 24

  Thanh toán quốc tế là quá trình thực hiện các khoản thu và các khoản chi đối ngoại để hoàn thành các mối quan hệ về kinh tế, thương mại, hợp tác khoa học kĩ thuật, ngoại giao… giữa chủ thể của nước này với chủ thể của nước khác hoặc/và với các tổ chức KTTCQT.

 4. Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4

  pdf 33p 207 40

  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI - Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.

 5. Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 5

  pdf 21p 206 33

  TDQT là một bộ phận quan trọng của quan hệ tài trợ quốc tế, bao gồm các quan hệ cung ứng vốn lẫn nhau giữa các nước được thực hiện thông qua chính phủ, tổ chức nhà nước, các tổ chức tài chính quốc tế, ngân hàng, công ty, và các cá nhân v.v…với điều kiện phải hoàn trả trong một thời hạn nhất định bao gồm cả gốc và lãi.

 6. Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 6

  pdf 35p 175 31

   Viện trợ là các hoạt động chuyển giao tài sản, kĩ thuật, tiền... từ chủ thể này sang chủ thể khác với những điều kiện ưu đãi nhất định.  Viện trợ quốc tế là tất cả các hoạt động chuyển giao tài sản, kĩ thuật, tiền... của các tổ chức quốc tế, các chủ thể của nước này cho các chủ thể của nước khác với những điều kiện ưu đãi nhất định.

 7. Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 7

  pdf 21p 294 54

   TTTC là nơi giao dịch các công cụ tài chính. Giống như các loại thị trường khác, thị trường tài chính được cấu thành bởi các nhân tố: người bán, người mua, hàng hoá và cơ chế vận hành.  Khác với thị trường tài chính trong nước, trên thị trường tài chính quốc tế, những người bán và người mua có thể đến từ các quốc gia khác nhau. Thị trường tài chính quốc tế là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán vốn giữa các chủ thể của các quốc gia khác nhau thông qua những công cụ tài chính nhất định....

 8. Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 8

  pdf 31p 280 38

  Đặc điểm của thuế quan  Thuế quan chỉ đánh vào hàng hóa, dịch vụ XNK qua các cửa khẩu và biên giới quốc gia (không đánh vào hàng hóa, dịch vụ lưu chuyển trong nội địa quốc gia).  Thuế quan là công cụ bảo vệ những lợi thế và hạn chế những bất lợi trong cạnh tranh thương mại của quốc gia.  Đối với XK: giảm thuế XK để khuyến khích XK những mặt hàng có lợi thế  Đối với NK: bảo hộ, chống hành vi bán phá giá, trả đũa thmai…...

 9. Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 9

  pdf 28p 247 46

   Ở VN: BP là bảng cân đối tổng hợp thkê một cách có hệ thống toàn bộ các giao dịch kinh tế giữa Việt Nam và các nước khác trong một thời kỳ nhất định.  BP được lập trên cơ sở các chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giao dịch kinh tế giữa Người cư trú với Người không cư trú.  Giao dịch kinh tế được thu thập trên cơ sở mẫu biểu báo cáo định kỳ hoặc trên cơ sở điều tra chọn mẫu do NHNN phối hợp với Tổng cục Thống kê và các Bộ, Ngành liên quan.  BP lập theo đơn vị...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2