intTypePromotion=3

Thư điện tử gmail cho mọi người

Chia sẻ: Gia Hà Linh | Ngày: | 5 tài liệu

0
2.167
lượt xem
786
download

Đây là 5 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/5

Thư điện tử gmail cho mọi người
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn từ căn bản đến nâng cao về hệ thống thư điện tử và hướng dẫn sử dụng hệ thống mail server Mdaemon.

Lưu

Tài liệu trong BST: Thư điện tử gmail cho mọi người

 1. Giáo trình thư điện tử - Đề án CP 112_phần 1

  pdf 35p 693 272

  Tài liệu hướng dẫn từ căn bản đến nâng cao về hệ thống thư điện tử và hướng dẫn sử dụng hệ thống mail server Mdaemon.

 2. Giáo trình thư điện tử - Đề án CP 112_phần 2

  pdf 50p 411 228

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thư điện tử - đề án cp 112_phần 2', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Giáo trình thư điện tử - Đề án CP 112_phần 3

  pdf 59p 418 212

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thư điện tử - đề án cp 112_phần 3', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Giáo trình thư điện tử - Đề án CP 112_phần 4

  pdf 35p 216 137

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thư điện tử - đề án cp 112_phần 4', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Bài 5: THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL

  pdf 21p 203 95

  Ứng dụng các chương trình gởi nhận thư điện tử nhằm trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và tin cậy Giới thiệu E-mail. Cài đặt chương trình gởi/nhận E-mail (Desktop mail). Cấu hình Desktop mail với MS Office Outlook. Thiết lập môi trường làm việc cho Desktop mail . Cấu hình và quản lý Webmail. Xử lý một số sự cố thông dụng. Câu hỏi bài tập .

 

Đồng bộ tài khoản