Thực trạng và biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngoại hối

Chia sẻ: Nguyen Quan | Ngày: | 7 tài liệu

0
825
lượt xem
22
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Thực trạng và biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngoại hối
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh doanh ngoại tệ ngày càng có vị thế quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại tệ chứa đựng nhiều rủi ro. Vì vậy, việc đo lường, tính toán để đưa ra những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh của các ngân hàng là rất quan trọng. Các bạn có thể tham khảo các nội dung tài liệu sau để có cái nhìn chung về kinh doanh ngoại hối và đưa ra những biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Lưu

Tài liệu trong BST: Thực trạng và biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngoại hối

 1. RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI VÀ NHỮNG QUY TẮC PHÒNG NGỪA

  doc 9p 1472 751

  Về bản chất, kinh doanh ngoại hối tự nó chứa đựng rủi ro rất cao. Ngoài các rủi ro thông thường mà các hoạt động khác cũng phải đối mặt như: rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro kỹ thuật, …, thì kinh doanh ngoại hối còn chịu thêm một rủi ro đặc biệt, đó là rủi ro tỷ giá.

 2. Thực trạng rủi ro kinh doanh ngoại hối ở các ngân hàng thương mại Việt Nam

  doc 4p 290 108

  Hoạt động kinh doanh ngoại hối của NHTM gồm: Thứ nhất, mua và bán ngoại tệ cho khách hàng. Thông qua dịch vụ mua bán hộ, ngân hàng thu một khoản phí phổ biến ở dạng chênh lệch tỷ giá mua bán. Vì là mua bán hộ nên ngân hàng không phải bỏ vốn, không chịu rủi ro tỷ giá và không làm thay đổi kết cấu bảng cân đối tài sản nội bảng.

 3. Hạn chể rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  doc 13p 2848 1483

  Trong nền kinh tế hiện nay, một trong những nguyên nhân chính gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế là do sự yếu kém của hệ thống ngân hàng. Mối quan hệ chặt chẽ giữa ngân hàng - khách hàng - nền kinh tế, đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động trong mọi tình huống, dự báo, dự đoán được khả năng xảy ra và định lượng rủi ro.

 4. Chuyên đề thuyết trình " THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI TỆ Ở VIỆT NAM "

  doc 27p 837 432

  Ngoại hối là những công cụ được sử dụng trong các quan hệ thanh toán quốc tế được các quốc gia quản lý và quy định cụ thể trong luật quản lý ngoại hối. Ngoại hối bao gồm: Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ)

 5. Chương 4: Phòng ngừa rủi ro tỷ giá hồi đoái

  pdf 15p 74 8

  Nguyên nhân phát sinh rủi ro tỷ giá hối đoái. Phương pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh hối đoái. Kiểm soát trạng thái ngoại hối trong kinh doanh ngoại hối tại NHTM

 6. Bài giảng Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái

  ppt 54p 543 181

  Cùng tham khảo "Bài giảng Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái" gồm 2 phần chính. Phần 1 giới thiệu về Thị trường ngoại hối. Phần 2 trình bày Tỷ giá hối đoái. Hy vọng bài giảng này giúp ích cho việc học tập của bạn.

 7. DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI

  ppt 20p 90 24

  Chính sách ngoại hối đã được hoàn thiện căn bản phù hợp với hướng phát triển kinh tế thị trường mở. Nhân tố thị trường ngày càng trở nên quyết định hơn trong việc xác định tỷ giá hối đoái. Thị trường ngoại hối đã chủ động và vững hơn trước những biến động tâm lý.

Đồng bộ tài khoản