Tìm hiểu Kiểm toán nội bộ với 10 tài liệu hấp dẫn

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 10 tài liệu

0
431
lượt xem
28
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tìm hiểu Kiểm toán nội bộ với 10 tài liệu hấp dẫn
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sưu tầm tài liệu hay về kiểm toán nội bộ : cách tổ chức bộ máy kiểm toán, chính sách thông tin kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán nội bộ và một số tài liệu kiểm toán nội bộ khác là nội dung của 10 tài liệu chia sẻ với các bạn dưới đây,hy vọng sẽ giúp ích phân nào cho các bạn trong quá trình làm việc và học tập!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tìm hiểu Kiểm toán nội bộ với 10 tài liệu hấp dẫn

 1. Giới thiệu về Kiểm soát Nội bộ

  pdf 10p 1387 801

  Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động, và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập.

 2. Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay kiểm toán nội bộ

  doc 171p 372 211

  Kiểm toán nội bộ là một bộ phận độc lập trong NHTM, thông qua việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình để kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính hiệu quả của công tác quản lý rủi ro và tính hữu hiệu của hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ.

 3. Tìm hiểu Kiểm toán nội bộ: “Bảo vệ giá trị” doanh nghiệp

  pdf 12p 93 19

  Theo IIA, Viện Kiểm toán Nội bộ: “Kiểm toán nội bộ là hoạt động đánh giá và tư vấn độc lập trong nội bộ tổ chức, được thiết kế nhằm cải tiến và làm tăng giá trị cho các hoạt động của tổ chức đó.

 4. Sức mạnh của đồng lương trong kiểm toán nội bộ

  pdf 14p 59 8

  Đến nay, nhiều doanh nghiệp vẫn còn xem lương bổng như một loại chi phí. Tuy nhiên, ở gốc độ quản trị, lương là một công cụ đắc lực trong quản trị nguồn nhân lực, là đòn bẩy phát triển nguồn nhân lực vững mạnh nhất trong tất cả các công cụ

 5. Chính sách thông tin trong kiểm soát nội bộ

  pdf 7p 79 15

  Cuối cùng người dẫn chương trình giải thích trò chơi xé giấy tựa như vấn đề truyền thông điệp. Mệnh lệnh trong doanh nghiệp thường là một chiều từ trên xuống dưới. Khi thông điệp đưa ra không rõ ràng, kết quả sẽ rất khác nhau, vì ít khi nhân viên hỏi lại, ngại hỏi, hoặc không dám hỏi.

 6. Kiểm toán nội bộ: Sự phát triển tất yếu

  pdf 8p 87 19

  Nếu như kiểm toán độc lập đã có mặt ở Việt Nam được hơn 10 năm thì cho đến nay, khái niệm kiểm toán nội bộ vẫn còn xa lạ với nhiều nhà quản lý.

 7. Hướng dẫn ôn tập kiểm toán nội bộ

  pdf 16p 72 12

  Ích lợi của HTKSNB: Công cụ hữu hiệu để giảm thiểu gian lận và rủi ro Giúp đạt mục tiêu lợi nhuận Ngăn ngừa mất mát nguồn lực (Tài chính, nhân sự…) Đảm bảo BCTC đáng tin cậy Đảm bảo tuân thủ pháp luật

 8. Tổ chức bộ máy kế toán và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

  pdf 20p 158 64

  Cẩm nang phương pháp và qui trình kế toán, phân tích lợi ích và rủi ro nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ công tác kế toán - kiểm toán

 9. Câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán - Chương 4 : đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

  doc 16p 437 213

  Bốn mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ (bảo vệ tài sản của đơn vị, bảo đảm độ tin cậy của các thông tin, bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý, bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý) luôn là thể thống nhất và hòa hợp.

 10. Thông tư, Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf 19p 190 57

  Hệ thống kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước là tổng thể các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ..

Đồng bộ tài khoản