Tìm hiểu kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lâp trình

Chia sẻ: Trịnh Thi Xê | Ngày: | 12 tài liệu

0
576
lượt xem
10
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Tìm hiểu kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lâp trình
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở kết hợp các kiểu dữ liệu chuẩn, NXBcó thể tự đặt ra các kiểu dữ liệu mới để phục vụ cho chương trình giải quyết bài toán của mình. Và để biết thêm về các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình các bạn nên tham khảo bộ sưu tập này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tìm hiểu kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lâp trình

  1. Bài 10: Chuỗi

    ppt 20p 102 28

    Mục tiêu bài học: Giải thích biến và hằng chuỗi. Giải thích con trỏ đến chuỗi. Thực hiện các thao tác nhập/xuất chuỗi. Giải thích các hàm thao tác chuỗi. Giải thích cách thức truyền mảng vào hàm. Mô tả cách thức sử dụng chuỗi như các đối số của hàm.

Đồng bộ tài khoản