Tìm hiểu môn Kinh tế vĩ mô qua 10 bài giảng của Phạm Xuân Trường

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 10 tài liệu

0
384
lượt xem
3
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tìm hiểu môn Kinh tế vĩ mô qua 10 bài giảng của Phạm Xuân Trường
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Đây là trọn bộ bài giảng của giảng viên Phạm Xuân Trường trường ĐH ngoại thương dành cho các bạn đang học khoa kinh tế quốc tế. Mời các bạn tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tìm hiểu môn Kinh tế vĩ mô qua 10 bài giảng của Phạm Xuân Trường

 1. Kinh tế vĩ mô - Bài 1

  ppt 28p 43 4

  Nắm vững lý thuyết cơ bản của kinh tế học vĩ mô (GDP, CPI, Tổng cầu-tổng cung, Thất nghiệp-lạm phát, Cán cân thanh toán) Dùng kiến thức vĩ mô-vi mô làm nền tảng để học các môn kinh tế học khác Vận dụng lý thuyết vào trong thực tiễn (hiểu thông tin về kinh tế được công bố, giải thích được hiện tượng kinh tế xảy ra, đưa ra đánh giá dự báo của bản thân về các chính sách kinh tế) ...

 2. Kinh tế vĩ mô - Bài 2

  ppt 42p 36 4

  GDP là “tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một quốc gia tại một thời kỳ nhất định” Các thuật ngữ cần chú ý: + “giá trị thị trường” + “của tất cả” + “hàng hóa và dịch vụ” + “cuối cùng” + “được sản xuất ra” + “trong một quốc gia” + “tại một thời kỳ nhất định”

 3. Kinh tế vĩ mô - Bài 3

  ppt 55p 48 4

  1 Khái niệm Tăng trưởng kinh tế (economic growth) là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng thu nhập quốc dân (GNP) trong một thời gian nhất định Tăng trưởng kinh tế còn được định nghĩa là sự gia tăng mức sản xuất mà nền kinh tế tạo ra theo thời gian

 4. Kinh tế vĩ mô - Bài 4

  ppt 41p 44 4

  1 Trung gian tài chính Khái niệm: Trung gian tài chính là những tổ chức chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ. Hoạt động của các tổ chức này là thu hút, tập hợp các khoản vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính – tiền tệ rồi cung ứng cho những nơi có nhu cầu về vốn

 5. Kinh tế vĩ mô - Bài 5

  ppt 25p 35 4

  I Khái niệm và phương pháp đo lường 1 Các khái niệm - Người trong độ tuổi lao động (dân số trưởng thành): là những người ở độ tuổi được Hiến pháp quy định có nghĩa vụ và quyền lợi lao động. - Lực lượng lao động: là một bộ phận dân số trong độ tuổi lao động (dân số trưởng thành) thực tế có tham gia lao động và những người chưa có việc làm nhưng đang tìm việc làm.

 6. Kinh tế vĩ mô - Bài 6

  ppt 41p 54 4

  1 Tổng cầu (AD – aggregate demand) Khái niệm: Tổng cầu là tổng sản lượng trong nước mà các tác nhân kinh tế (hộ gia đình, hãng, chính phủ, người nước ngoài) sẵn sàng và có khả năng mua tại mỗi mức giá nhất định, các yếu tố khác không đổi. Các thành phần của tổng cầu: + Tiêu dùng của hộ gia đình (C): nondurable và durable goods and services + Đầu tư (I): nonresidential investment(fixed capital và inventory) và residential invesment + Chi tiêu chính phủ (G) + Xuất khẩu ròng (NX): giá trị xuất khẩu(X) trừ đi giá trị nhập khẩu (M) ...

 7. Kinh tế vĩ mô - Bài 7

  ppt 77p 27 7

  Trong bất cứ một năm cụ thể nào, thì mức GDP thực tế sẽ được xác định phần lớn bởi mức chi tiêu của cả nền kinh tế Giả định quan trọng P,w không thay đổi Nền kinh tế còn nhiều nguồn lực chưa sử dụng → AS nằm ngang, AD quyết định mức sản lượng của nền kinh tế Không xét ảnh hưởng của thị trường tiền tệ tới thị trường hàng hóa

 8. Kinh tế vĩ mô - Bài 8

  ppt 44p 33 7

  I Tổng quan về tiền tệ 1 Khái niệm Tiền được định nghĩa là “bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để đổi lấy hàng hóa hay dịch vụ hoặc sử dụng trong việc trả các món nợ” 2 Lịch sử phát triển Hóa tệ (tiền tệ hàng hóa): phi kim đến kim loại (vàng, bạc) → Tiền giấy: đổi đươc ra vàng đến không đổi được ra vàng (tiền pháp định) → Tiền tín dụng (séc) → Tiền điện tử ...

 9. Kinh tế vĩ mô - Bài 9

  ppt 28p 40 5

  - Lạm phát (inflation) được định nghĩa là sự gia tăng liên tục trong mức giá chung - Lạm phát (inflation) cũng có thể được định nghĩa là sự suy giảm sức mua trong nước của đồng nội tệ Trường hợp ngược lại của lạm phát là giảm phát (deflation), diễn ra khi mức giá chung liên tục giảm. Khi đó, sức mua trong nước của đồng nội tệ liên tục tăng

 10. Kinh tế vĩ mô - Bài 10

  ppt 52p 47 8

  I Cán cân thanh toán (balance of payment) Cán cân thanh toán là một bảng cân đối ghi chép một cách hệ thống toàn bộ những giao dịch kinh tế giữa trong nước với thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Nó phản ánh giá trị hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế đã xuất khẩu hoặc nhập khẩu cũng như các khoản tiền mà đất nước đã đi vay hoặc cho thế giới bên ngoài vay. Ngoài ra, sự can thiệp của NHTW vào thị trường ngoại hối thông qua việc...

Đồng bộ tài khoản