Tổng hợp 10 luận văn mẫu về phương pháp kiểm toán dành cho sinh viên chuyên ngành

Chia sẻ: Nang Na | Ngày: | 10 tài liệu

0
397
lượt xem
7
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp 10 luận văn mẫu về phương pháp kiểm toán dành cho sinh viên chuyên ngành
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp một số luận văn về phương pháp kiểm toán trong doanh nghiệp dành cho sinh viên ngành kiểm toán - kế toán. Nội dung của những luận văn đề cập tới các phương pháp kiểm toán trong doanh nghiệp, phương pháp thu bằng chứng kiểm toán ... Mời các bạn tham khảo luận văn mẫu từ đó có hướng làm luận văn đúng và đạt kết quả cao!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp 10 luận văn mẫu về phương pháp kiểm toán dành cho sinh viên chuyên ngành

 1. Luận văn “Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán”

  pdf 44p 3291 994

  Trong thế kỷ mới khi kỷ nguyên kiểm toán dang mở rộng và phát triển thì việc nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán là một yếu tố hàng đầu của các công ty kiểm toán, khi đó công ty kiểm toán mới có thể tạo thế đứng cho mình,...

 2. Luận văn xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán trong các ngành nghề

  pdf 40p 175 75

  Trong những năm gần đây, sự vận hành của nền kinh tế thị trường đã bộc lộ mặt trái của nó, đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý thích hợp.

 3. Luận văn “Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện”

  pdf 129p 196 80

  Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đòi hỏi ph ải được cung cấp thông tin tài chính hoàn h ảo, có độ tin c ậy cao với sự kiểm tra và xác nhận của kiểm toán độc lập. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc cổ phần hóa ..

 4. Luận văn: Cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán BCTC và các cơ sở dẫn liệu trong phương pháp kiểm toán cơ bản và tuân thủ

  doc 21p 259 73

  Việc nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu sẽ giúp KTV xác định được chính xác mục tiêu kiểm toán tổng quát các BCTC nói chung và mục tiêu kiểm toán từng bộ phận cấu thành của BCTC nói chung. Nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu cũng ..

 5. Luận văn kiểm toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần XYZ do công ty TNHH kiểm toán và kế toán ACC

  pdf 52p 378 154

  Mục tiêu tổng quát này được cụ thể hoá thành các mục tiêu kiểm toán chung như: tính hợp lý chung, tính hiện hữu, tính đầy đủ, tính chính xác số học, phân loại và trình bày, quyền và nghĩa vụ, đánh giá và phân bổ. ..

 6. Luận văn Bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật phân tích để thu thập bằng chứng kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

  pdf 32p 106 45

  Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận vai trò của kiểm toán đối với sự hoạt động và phát triển của nền kinh tế nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng. Nhất là đối với những nước có nền kinh tế đang phát triển như nước ta hiện nay...

 7. Luận văn Bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính

  pdf 32p 139 50

  Hoạt động kiểm toán trên thế giới đã có lịch sử trên 100 năm tuy nhiên ở Việt Nam hoạt động này mới chỉ xuất hiện vào những năm đầu của thập kỷ 90. Ban đầu là sự xuất hiện của các công ty kiểm toán độc lập năm 1991, sau đó là kiểm toán nhà nước năm 1994 và vào năm 1997 đối với kiểm toán nội bộ...

 8. Báo cáo : Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  pdf 65p 64 14

  Để đảm bảo cho công tác XDCB tiến hành đúng trình tự, đảm bảo các nguyên tắc cấp phát vốn đầu tư XDCB, các dự án đầu tư thuộc đối tượng cấp phát của Ngân sách nhà nước muốn được cấp phát vốn đầu tư XDCB phải có đủ các điều kiện sau :

 9. Luận văn lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam

  pdf 33p 124 77

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của một loạt xu thế mới đã có tác động tích cực tới nền kinh tế thế giới, nổi bật là xu thế phát triển mang tính bùng nổ của Cách mạng khoa học-kỹ thuật và công nghệ, xu thế quốc tế hoá đời sống ..

 10. Luận văn Thực trạng hoạt động cần được kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ

  pdf 38p 84 22

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thực trạng hoạt động cần được kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản