Tổng hợp 19 luận văn hay nhất về Kế toán tài sản cố định

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 18 tài liệu

0
1.348
lượt xem
79
download

Đây là 18 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/18

Tổng hợp 19 luận văn hay nhất về Kế toán tài sản cố định
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại một doanh nghiệp " là một trong những nội dung báo cáo thực tập ngành kế toán mà tailieu.vn chia sẻ cùng các bạn dưới đây. Mong rằng những luận văn này giúp ích cho bạn phần nào trong quá trình hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp 19 luận văn hay nhất về Kế toán tài sản cố định

 1. Luận văn đề tài : Bàn về tổ chức, quản lý và kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp hiện nay

  pdf 40p 905 467

  Trải qua những năm tồn tại nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước teho định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực: Thương mại,Tài chính, kế toán, Kiểm toán.

 2. Luận văn : Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH Việt Trường

  pdf 110p 86 33

  Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

 3. Luận văn : Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng

  pdf 86p 96 40

  Chế độ kế toán của từng quốc gia thƣờng quy định cụ thể tiêu chuẩn về giá trị TSCĐ , tùy theo điều kiện kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế trong từng thờ kỳ nhất định.

 4. Luận văn :Hoàn thiện công tác kế toán tải sản cố định tại Công ty than Cao Sơn

  pdf 84p 119 47

  Xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng của công tác hạch toán tài sản cố định trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên cở sở những kiến thức đã học và qua thực tế tìm hiểu về tổ chức công tác hạch toán tại công ty cổ phần than Cao Sơn.

 5. Luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định tại chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vinacomin – Xí nghiệp Vật Tư & Vận Tải

  pdf 134p 127 60

  Đầu tư tài chính dài hạn: Đầu tư tài chính là tiền vốn của doanh nghiệp đầu tƣ vào kinh doanh ở bên ngoài hoạt động của doanh nghiệp mục đích hƣởng lãi hoặc chia sẻ lợi ích với doanh nghiệp khác. Đầu tư tài chính có thể là: cổ phiếu; trái phiếu các loại; vốn góp liên doanh; tài sản, đất đai cho thuê ngoài; tiền vốn cho vay v.v...

 6. Luận văn : 'Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong Công ty TNHH MTV than Quang Hanh - Vinacomin

  doc 102p 197 98

  Tài sản cố định là một bộ phận chủ yếu của tư liệu lao động. Nó là tiền đề, là cơ sở để duy trì và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời nó là yếu tố quyết định đến năng lực sản xuất, trình độ kỹ thuật và quy...

 7. Luận văn đề tài : Kế toán Tài Sản Cố Định tại Công ty Vật tư vận tải xi măng

  pdf 106p 186 97

  Để tăng năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp không chỉ đơn giản là quan tâm đến vấn đề có và sử dụng TSCĐ mà điều quan trọng là phải tìm ra các biện pháp hữu hiệu để bảo toàn, phát triển và nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng TSCĐ

 8. Luận văn:“Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)”

  pdf 79p 145 56

  Là một doanh nghiệp dẫn đầu cả nước về lĩnh vực sản xuất và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp cũng như các dịch vụ nổ cho các ngành công nghiệp quan trọng của đất nước như ngành than, điện, xi măng, dầu khí...

 9. Luận văn "Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế"

  pdf 212p 550 180

  Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu của mọi nền kinh tế. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường đầy tính cạnh tranh đó mỗi doanh nghiệp đều phải tự ý thức không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh...

 10. Luận văn : “Hạch toán tài sản cố định tại công ty TNHH Tân Bình”

  doc 61p 1045 660

  Cơ chế thị trường luôn biến đổi, luôn xảy ra sự cạnh tranh và sự hoàn thiện liên tục của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình để tạo nên sức mạnh cạnh và sự hoàn thiện liên tục của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình để tạo nên sức mạnh cạnh tranh đứng vững trên thị trường.

 11. Luận văn “Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định Công ty TNHH Nguyên Phú”

  doc 88p 496 337

  Nếu điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nguyên giá, giá trị còn lại và số khấu hao lũy kế được ghi theo số đơn vị cấp. Các chi phí tổn mới trước khi dùng phản ánh được trực tiếp vào chi phí kinh doanh mà không tính vào nguyên giá TSC§

 12. Luận văn : Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty may Đáp Cầu

  doc 88p 494 285

  Sau gần 20 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển khá vững chắc. Cơ chế thị trường tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức phải vượt qua để tồn tại và phát triển

 13. Luận văn : “Thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Phước Vĩnh”

  doc 37p 1673 970

  Mỗi một doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) đều đặc biệt quan tâm đến tài sản cố định (TSCĐ). Tài sản cố định có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.

 14. Luận văn “Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH may và thương mại Việt Thành”.

  doc 71p 1099 654

  TSCĐ đi thuê: là những TSCĐ mà doanh nghiệp đi thuê của các doanh nghiệp khác để sử dụng trong thời gian ngắn, nhất định phải theo hợp đồng đã ký kết. Trong đó TSCĐ thuê tài chính là những TSCĐ mà doanh nghiệp được quyền sử dụng ...

 15. Luận văn đề tài : Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu

  doc 72p 448 259

  Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó, nhưng do yêu cầu quản lý...

 16. Luận văn : Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco

  doc 57p 658 388

  Hai chỉ tiêu này do các cơ quan Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền qui định và nó phụ thuộc vào từng quốc gia khác nhau. Tuy nhiên sự qui định khác nhau đó thường chỉ về mặt giá trị, còn về mặt thời gian sử dụng thì tương đối giống nhau.

 17. Luận văn đề tài : Kế toán tài sản cố định tại Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất

  doc 80p 1076 733

  Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó

 18. Luận văn : Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH thép Bình Nguyên

  doc 68p 665 302

  Trong các khâu quản lý tại doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý kế toán tài sản cố định là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh nghiệp. Tài sản cố định không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đồng bộ tài khoản