Tổng hợp 9 bài giảng, bài tập về bảng cân đối kế toán dành cho sinh viên kế toán

Chia sẻ: Nang Na | Ngày: | 8 tài liệu

0
975
lượt xem
16
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tổng hợp 9 bài giảng, bài tập về bảng cân đối kế toán dành cho sinh viên kế toán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập 9 bài giảng về bảng cân đối kế toán dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, tài liệu giúp cho các bạn nắm vững kiến thức tổng quan về bảng cân đối kế toán, vai trò và cách lập bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp 9 bài giảng, bài tập về bảng cân đối kế toán dành cho sinh viên kế toán

 1. Kiến thức tổng quan về bảng cân đối kế toán

  doc 29p 653 252

  Hiện nay thông tin được xem như một yếu tố trực tiếp của quá trình sản xuất kinh doanh. Bất kỳ một nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực gì muốn thực hiện tốt công việc của mình đều phải dựa vào thông tin kế toán.

 2. Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán - Đường Thị Quỳnh Liên

  ppt 22p 419 210

  Nhằm cung cấp những thông tin tổng quát toàn diện về từng hoạt động kinh tế tài chính, về tài sản, nguồn vốn...tạo điều kiện cho quản lý có hiệu quả, hạch toán kế toán đã xây dựng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán..

 3. Tổng quan về bảng cân đối kế toán

  pdf 24p 66 18

  Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng trở nên đa dạng và bức thiết. Hiện nay thông tin đợc xem nh một yếu tố trực tiếp của quá trình sản xuất kinh doanh.Bất kỳ mộtnhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực nào muốn thực hiện tốt công việc của mình phải dựa vào thông tin kế toán..

 4. Bài giảng về Bảng cân đối kế toan - Trần Thị Thanh Nga

  doc 28p 612 149

  Bảng cân đối kế toán hay còn gọi là báo cáo tình hình tài là một báo cáo tài chính tổng hợp ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ)..

 5. Bài giảng tham khảo : Bảng cân đối kế toán

  pdf 84p 100 15

  Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định ..

 6. Tổng hợp một số bài tập về bảng cân đối kế toán

  pdf 50p 1345 201

  Hãy lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp theo số liệu sau .Hãy lập bảng cân đối tài sản sau mõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cho nhận xét về tính cân đối của nó .Nhận xét: tài sản tăng, nguồn vốn tăng ...

 7. Bài giảng chương 2 : bảng cân đối kế toán

  ppt 19p 107 26

  Nắm vững ý nghĩa của bảng cân đối kế toán Nhận diện các nguyên tắc, giả định & khái niệm kế toán ảnh hưởng tới thông tin trình bày trên.

 8. Bài giảng chương 3 : lý thuyết bảng cân đối kế toán

  pdf 18p 83 10

  Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định. Biểu hiện phương pháp tổng hợp cân đối. Giá trị biểu hiện: Tiền. Tại một thời điểm nhất định.

Đồng bộ tài khoản