Tổng hợp bài giảng đại cương môn Quản trị tài sản hay

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 6 tài liệu

0
329
lượt xem
16
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Tổng hợp bài giảng đại cương môn Quản trị tài sản hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chia sẻ với các bạn một số bài giảng quản trị tài sản dành cho sinh viên quản trị kinh doanh tham khảo.Bài giảng trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản về quản trị tài sản của doanh nghiệp, nắm vững phương pháp khấu hao và quản trị tài sản cố định... giúp các bạn học tốt môn học hơn!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp bài giảng đại cương môn Quản trị tài sản hay

 1. Bài giảng Quản trị tài sản lưu động - Trịnh Công Sơn

  ppt 53p 672 294

  Bài giảng Quản trị tài sản lưu động - Trịnh Công Sơn nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức về phân loại tài sản lưu động, quản trị tiền, quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho.

 2. Bài giảng Tài chính và quản trị tài chính: Ts Đoàn Gia Dũng - ĐH Kinh Tế

  pdf 240p 405 222

  Bài giảng Tài chính và quản trị tài chính: Ts Đoàn Gia Dũng - ĐH Kinh Tế nhằm giúp bạn nắm bắt cá khái niệm của tài chính, các chức năng và các hoạt động của quản trị tài chính, mục tiêu hoạt động tài chính doanh nghiệp, môi trường hoạt động tài chính, thị trường tài chính,...

 3. Bài giảng chương 3 : Quản trị tài sản cố định - Trịnh Công Sơn

  ppt 40p 571 304

  Khấu hao là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá TSCĐ và chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian sử dụng của TSCĐ.

 4. Chương 4 : Quản trị tài sản, nguồn vốn của ngân hàng ( ALM)

  ppt 39p 56 8

  Nội dung của chương : much đích của quản trị ALM, rủi ro lãi suất tác động đến kinh doanh ngân hàng. Rủi ro lãi suất : GAP và sự nhạy cảm thu nhập, ứng dụng Duratuon trong quản trị RRLS

 5. Chương 4 : Quản trị tài sản có ( Tích sản)

  ppt 92p 118 29

  Tài sản có (nội bảng): Là những TS được hình thành trong quá trình sử dụng các nguồn vốn của NH (TM, TGNH khác, đầu tư, tín dụng, TSC khác). Ở một góc độ tiếp cận khác, tài sản Có là kết quả của việc sử dụng vốn của ngân hàng, là những tài sản được hình thành từ các nguồn vốn của ngân hàng trong quá trình hoạt động.

 6. Chương 6 : Lý thuyết quản trị tài sản - Ths Đỗ Hồng Nhung

  ppt 20p 142 61

  Mức tiền mặt theo thiết kế Z tỷ lệ thuận với chi phí giao dịch F và tỷ lệ nghịch với lãi suất/chi phí cơ hội K Z và dự trữ tiền trung bình tỷ lệ thuận với phương sai thu chi ngân quỹ

Đồng bộ tài khoản