intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp bài giảng nhập môn lập trình hướng đối tượng gồm 8 chương

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | 13 tài liệu

526
lượt xem
19
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Tổng hợp bài giảng nhập môn lập trình hướng đối tượng gồm 8 chương
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập trình theo phương pháp đối tượng là một phương pháp lập trình tương đối mới và được các ngôn ngữ lập trình hiện nay hỗ trợ.Bài giảng này sẽ giới thiệu các phương pháp đặc trưng của phương pháp lập trình như tính đóng gói, tính kế thừa tính đa hình để hiểu thêm thế nào về lập trình các bạn nên tham khảo bài giảng này

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp bài giảng nhập môn lập trình hướng đối tượng gồm 8 chương

 1. NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 1

  ppt 23p 288 63

  Nhận biết sự khác biệt giữa lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng đối tượng. Phân tích,thiết kế và hiện thực được một chương trình hay nhất là lập trình hướng đối tượng

 2. NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 2

  ppt 18p 169 42

  Nắm vững một số định nghĩa trong OOP bao gồm: Trừu tượng hóa dữ liệu.Lớp, đối tượng, thể hiện.Thông điệp và gửi thông điệp.Tính bao đóng. Tính kế thừa.Tính đa hình

 3. NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 3

  ppt 67p 120 30

  Instance: Một mô tả của đối tượng trong bộ nhớ của chương trình.Ba khái niệm cơ bản trong OOP: Đóng gói, Thừa kế, đa hình.Đóng gói (encapsulation) : Gói dữ liệu + hành vi (code)

 4. NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 4

  ppt 37p 152 23

  Thừa kế và giao diện (Inheritance  and Interfaces) Thừa kế là gì? Tạo lớp mới từ một lớp đang tồn tại.Sử dụng lại các trường (fields) và phương thức (methods)

 5. NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 5

  ppt 15p 110 21

  Sử dụng gói sẽ thuận tiện cho:Tổ chức công việc Phân tách phần code do cá nhân viết với thư viện lớp được cung cấp.nhập môn lập trình hướng đối tượng

 6. NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 6

  ppt 40p 117 23

  Tập hợp dùng lưu trữ, thao tác trên một nhóm các đối tượng. Các đối tượng của tập hợp có thể thuộc nhiều loại dữ liệu khác nhau Số phần tử trong tập hợp có thể thêm hoặc bớt.

 7. NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 7

  ppt 27p 109 19

  Phương pháp chỉ ra kiểu của các Đối tượng” mà một Lớp có thể “chấp nhận”Hạn chế việc ép kiểu các đối tượng.Phát hiện sớm các kiểu dữ liệu không phù hợp

 8. NHẬP MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 8

  ppt 47p 136 21

  Luồng dữ liệu (datastream) là một kênh dùng để trao đổi dữ liệu. Các luồng nhập xuất chuẩn của Java: Thực hiện các thao tác nhập/xuất(input/output).lập trình hướng đối tượng

 9. Bài giảng tóm tắt Lập trình hướng đối tượng - Phạm Quang Huy ĐH Đà Lạt

  pdf 98p 204 37

  Lập trình hướng theo phương pháp hướng đối tượng là một phương pháp lập trình tương đối mới (xuất hiện từ những năm 1990) và được hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay hỗ trợ.

 10. Bài giảng MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

  pdf 107p 234 59

  Giáo trình này sẽ giới thiệu các đặc trưng của phương pháp lập trình hướng đối tượng như tính đóng gói, tính kế thừa và tính đa hình.ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dễ học

 11. BÀI GIẢNG TÓM TẮT LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

  pdf 111p 378 155

  Lập trình hướng đối tượng (OOP) đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển ứng dụng. Đặc biệt trong các ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ 4 (như java hay c#)

 12. Bài giảng lập trình hướng đối tượng - ĐH Bách khoa

  pdf 107p 187 31

  Thành phần “giải thuật”bao gồm code ₫ược viết trong các module. Trong từng module, code ₫ược gom nhóm thành những hàm chức năng, mỗi hàm ₫ược nhận dạng

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2