intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp bài giảng tiêu chuẩn môi trường

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 9 tài liệu

2.262
lượt xem
290
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tổng hợp bài giảng tiêu chuẩn môi trường
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Tiêu chuẩn môi trường là những chuẩn mức, giới hạn cho phép, được quy định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường". Vì vậy, tiêu chuẩn môi trường có quan hệ mật thiết với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Hệ thống tiêu chuẩn môi trường là một công trình khoa học liên ngành, nó phản ánh trình độ khoa học, công nghệ, tổ chức quản lý và tiềm lực kinh tế - xã hội có tính đến dự báo phát triển. Cơ cấu của hệ thống tiêu chuẩn môi trường bao gồm các nhóm chính sau:

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp bài giảng tiêu chuẩn môi trường

 1. Phân tích môi trường

  ppt 102p 881 489

  Phân tích chất lượng môi trường: là giới hạn cho phép tối đa về liều lượng hoặc nồng độ của các tác nhân gây ô nhiễm cho từng khu vực cụ thể hoặc cho từng thành phần môi trường. Tiêu chuẩn môi trường xung quanh Thông qua việc xác định giá trị của các thông số môi trường và căn cứ vào tiêu chuẩn chất lượng môi trường có thể đánh giá chất lượng môi trường và giám sát tình trạng ô nhiễm môi trường. Mỗi môi trường có các thông số chất lượng môi trường đặc trưng riêng....

 2. CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NỀN Ở VIỆT NAM

  doc 26p 727 232

  Tham khảo luận văn - đề án 'các tiêu chuẩn, quy chuẩn việt nam và phương pháp áp dụng trong khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường nền ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Bài thảo luận - PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

  doc 10p 375 114

  1. Môi trường và tiêu chuẩn môi trường là gì? 1.1 Định nghĩa Môi trường : Theo Luật bảo vệ môi trường của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2005

 4. Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

  pdf 84p 675 266

  Tài liệu "Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001" có nội dung giới thiệu các hệ thống quản lý môi trường, những yêu cầy chung của ISO 14001, chính sách môi trường, khía cạnh môi trường, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, mục tiêu và chỉ tiêu môi trường, chương trình quản lý môi trường và các nội dung khác.

 5. Đề tài: Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường

  ppt 40p 777 170

  Tiêu chuẩn môi trường là các giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng chất gây ô nhiễm trong chất thải, được cơ quan có thẩm quyền qui định, làm căn cứ và bảo vệ môi trường.

 6. CÁC VẤN ĐỀ VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

  pdf 19p 643 184

  Ô nhiễm môi trường (environmental pollution) là sự thay đổi thành phần và tính chất của môi trường, có hại cho các hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật. Thông thường sự an toàn của môi trường được qui định bởi các ngưỡng hay các giá trị giới hạn trong tiêu chuẩn môi trường, nên có thể nói "ô nhiễm môi trường là sự làm giảm tính chất môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường" (Theo Luật bảo vệ môi trường Việt Nam). Các chất mà sự có mặt của chúng gây ra sự ô...

 7. Bài giảng: Tiêu chuẩn môi trường

  ppt 33p 175 30

  Tiêu chuẩn môi trường là: Phương pháp CAC đối với chính sách công là phương pháp trong đó để có hành vi mong muốn xã hội, các nhà chức trách chỉ việc quy định hành vi theo luật, và sử dụng bộ máy thực thi như tòa án, công an, hình phạt, ... để buộc mọi người tuân theo. Tiêu chuẩn là xác định các mục tiêu chất lượng môi trường. Phương pháp CAC là cách để thực hiện các mục tiêu

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2