intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp các bài luận về hành chính công và cải cách hành chính

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | 16 tài liệu

1.353
lượt xem
19
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

Tổng hợp các bài luận về hành chính công và cải cách hành chính
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hành chính công là một ngành khoa học. So với những ngành liên quan khác như khoa học chính trị, hành chính công khá mới và nổi lên từ thế kỷ 19.Bộ sưu tập tổng hợp các bài luận về hành chính công và cải cách hành chính giúp sinh viên tham khảo và có giải pháp cho các vấn đề này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các bài luận về hành chính công và cải cách hành chính

 1. Luận văn: ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH GIA LAI

  pdf 26p 145 26

  Để xây dựng một đội ngũ công chức hành chính mạnh, tận tụy và trung thành với sự nghiệp của đất nước, hết lòng vì dân thì phải đào tạo phát triển không ngừng nâng cao năng lực, trí tuệ và phẩm chất của họ. Ngay từ những ngày đầu tiên khi xây dựng nền cộng hoà dân chủ Việt Nam, khi chính quyền còn trứng nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ đến việc đào tạo và phát triển công chức hành chính. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX...

 2. Luận văn tốt nghiệp: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG KHI ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf 156p 525 139

  Cải cách hành chính nhà nước là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, để từng bước xây dựng một nền hành chính trong sạch vững mạnh phục vụ đắc lực và thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Thủ tục hành chính là một bộ phận tất yếu trong đời sống xã hội, là công cụ của nhà nước trong việc quản lý xã hội và phục vụ cá nhân và tổ chức.

 3. Đề tài khoa học cấp Bộ : Cải cách dịch vụ hành chính công ở Việt Nam

  pdf 183p 462 161

  Cải cách cải cách nền hành chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" đưa đến độc giả những bình luận chi tiết về sự phát triển nền hành chính ở Việt Nam trong hơn một thập kỷ đổi mới, cũng như đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính. Cuốn sách, gồm phần giới thiệu chung và sáu (06) chương, đưa ra những cách nhìn nhận sâu sắc về sáu lĩnh vực chính và mang tính đan xen nhau trong cải cách hành chính công ở Việt Nam, bao gồm: (i) cải cách...

 4. Báo cáo chuyên đề: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

  pdf 59p 3030 1256

  Báo cáo chuyên đề: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công gồm có 6 phần, mục tiêu của báo các chuyên đề này là phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và cải cách tài chính công, giải pháp thực hiện cải cách hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

 5. Đề tài : Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính công tại Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

  pdf 44p 156 27

  Qua đánh giá bước đầu đối với các cơ quan thực hiện trong năm 2006 và năm 2007 cho thấy: việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước đã tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp và đơn giản hoá thủ tục giải quyết công việc giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa cơ quan với các tổ chức cá nhân khác.

 6. Báo cáo chuyên đề nhóm 5: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

  pdf 59p 530 198

  Mở đầu Phần thứ nhất : Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế thị trường và những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay I. Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế thị trường II. Những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay Phần thứ hai : Cải cách ngân sách nhà nước Việt Nam và mối quan hệ với cải cách hành chính Phần thứ ba : Thực trạng cải cách ngân sách ở Việt nam 1....

 7. Đề tài " các vấn đề cải cách hành chính ở Việt Nam "

  pdf 17p 1279 628

  Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp. Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng...

 8. Tiểu luận Quản lý hành chánh nhà nước: Công tác cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Lai Châu

  doc 22p 3633 1289

  Tiểu luận Quản lý hành chánh nhà nước: Công tác cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Lai Châu trình bày cở sở lí luận của cải cách TTHC, thực tế vấn đề cải cách TTHC ở Lai Châu, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra.

 9. Tiểu luận: Tìm hiểu về cơ chế "một cửa" trong cải cách hành chính

  doc 29p 2427 614

  Trong quá trình cải cách nền hành chính Nhà nước, đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38-CP ngày 04/5/1994 về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức....

 10. ĐỀ ÁN VỀ: 'Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam'

  pdf 17p 1048 408

  Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, quyết định quản lý ban hành nhiều nhưng không được thực hiện nghiêm...

 11. Đề án "Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam"

  pdf 18p 2075 704

  Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, quyết định quản lý ban hành nhiều nhưng không được thực hiện nghiêm...

 12. Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”

  pdf 49p 1660 759

  Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, toàn bộ đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nước tạo thành một nguồn lực lớn phục vụ cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Đội ngũ công chức hành chính nhà nước có một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc qảu lý và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ xã hội và bảo đảm nền hành chính quốc gia hoạt động liên tục. Chúng ta tiến hành đổi mới toàn diện...

 13. Tiểu luận “Địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy hành chính Nhà nước”

  pdf 12p 1946 463

  Trong quá trình đổi mới đất nước, theo Hiến pháp 1992 thể chế hành chính của các cơ quan Nhà nước đã được thay đổi khá nhiều phù hợp với việc quản lý xã hội, đáp ứng được công cuộc xây dựng đất nước XHCN. Cơ cấu quản lý hành chính đã được điều chỉnh, giảm bớt sự cồng kềnh giảm thiểu sự quan liêu để tiến tới sự một xã hội công bằng văn minh và phát triển. Việc xây dựng cơ cấu của các cơ quan hành chính mới không làm thay đổi hoặc suy giảm quyền lực...

 14. Tiểu Luận: Thực trạng Cải cách Hành chính ở Việt Nam hiện nay.

  doc 26p 6504 1192

  Nói về chương trình cải cách hành chính, tìm hiểu về cải cách hành chính, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy Nhà nước: Lập kế hoạch, định thể chế, tổ chức, công tác cán bộ, tài chính chỉ huy phối hợp; Kiểm tra; thông tin và đánh giá.

 15. Đề tài: "Một số giải pháp nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước"

  doc 16p 165 42

  Ở Việt Nam, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính, coi đây là một giải pháp quan trọng góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2