Tổng hợp các giáo trình hay về Chọn giống vật nuôi để nhân giống trong chăn nuôi

Chia sẻ: Nguyen Thi Linh Linh | Ngày: | 10 tài liệu

0
445
lượt xem
9
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp các giáo trình hay về Chọn giống vật nuôi để nhân giống trong chăn nuôi
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập là các các giáo trình về nhân giống vật nuôi để các bạn đọc có thể bổ sung thêm kiến thức về kỹ thuật nhân giống và có phương pháp nhân giống hiệu quả.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các giáo trình hay về Chọn giống vật nuôi để nhân giống trong chăn nuôi

 1. Giáo trình học môn Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi

  pdf 126p 62 20

  Di truyền học quần thể là một ngành khoa học nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tần số gen, tần số kiểu gen trong một quần thể. Trong chương này, khi xem xét cấu trúc di truyền của một quần thể cũng như định luật HardyưWeinberg, chúng ta sẽ chủ yếu sử...

 2. Giáo trình - Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 1

  pdf 0p 103 28

  Chương 1: Cấu trúc di truyền quần thể và định luật Hardy Weinberg. Quần thể gồm một nhóm gồm các cá thể mà chúng có thể giao phối với nhau. Có thể hiểu quần thể bao gồm toàn bộ một giống, một loài, một đàn hoặc một bầy, thậm chí chỉ một nhóm con vật trong một đàn vật.

 3. Giáo trình - Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 2

  pdf 10p 108 30

  Chương 2: Giá trị, hiệu quả của gen, sự phân chia phương sai di truyền Các khái niệm giá trị kiểu hình, giá trị kiểu gen, giá trị trung bình quần thể, hiệu quả trung bình của gen, hiệu quả trung bình thay thế gen, giá trị cộng gộp (giá trị giống) được định nghĩa và tính toán trên cơ sở mô hình.

 4. Giáo trình -Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 3

  pdf 17p 89 28

  Chương 3: Quan hệ di truyền giữa các cá thể. Chỉ có dựa vào việc theo dõi hệ phổ vật nuôi người ta mới có thể xác định được mối quan hệ di truyền giữa cá thể, đánh giá mức độ cận huyết của một cá thể, trên cơ sở đó ngăn ngừa các khả năng giao phối cận huyết có thể xảy ra.

 5. Giáo trình -Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 4

  pdf 22p 141 44

  CHương 4: Các tham số di truyền. Trong chương này chúng ta xem xét hai các tham số di truyền đóng một vai trò quan trọng đối với việc chọn lọc , đó là hệ số di truyền và hệ số tương quan di truyền.

 6. Giáo trình -Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 5

  pdf 4p 88 24

  Chương 5: Ảnh hưởng của mẹ, tương tác giữa di truyền và ngoại cảnh. Trong chương này, chúng ta chú ý đến hai vấn đề cơ bản sau đây: - Đối với đời con ngoài vật chất di truyền mà mẹ cũng như bố đều đóng góp như nhau (ngoại trừ trường hợp di truyền liên kế giới tính), …

 7. Giáo trình -Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 6

  pdf 13p 68 18

  Chương 6: Hiệu quả chọn lọc. Khái niệm: Hiệu quả chọn lọc ( Selection Response), ký hiệu R, là sự chênh lệch giữa giá trị kiểu hình trung bình của đời con sinh ra từ những bố mẹ được chọn lọc so với giá trị kiểu hình trung bình của toàn bộ thế hệ bố mẹ.

 8. Giáo trình về Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 7

  pdf 34p 124 34

  Chương 7: Ước tính giá trị giống - CHỉ số chọn lọc. Nội dung cơ bản của chọn lọc gia súc giống là lựa chọn được những con vật có giá trị di truyền cộng gộp (giá trị giống ) cao. Trong nhiều năm qua các phương pháp thống kê sử dụng các dữ liệu theo dõi năng suất ….

 9. Giáo trình - Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi-chương 8

  pdf 7p 78 19

  Chương 8: Ước tính gia trị giống -Phương pháp BLUP. Để thực hiện chọn lọc theo chỉ số cần tiến hành các bước sau: Xác định các nhân tố cần hiệu chỉnh, Hiệu quả các giá trị kiểu hình, Tính chỉ số cho các con vật trên cơ sở các giá trị kiểu hình đã hiệu chỉnh.

 10. Giáo trình giống vật nuôi - Đặng Văn Bình

  pdf 149p 1042 663

  Giống vật nuôi là môn khoa học ứng dụng các quy luật di truyền để cải tiến về mặt di truyền đối với năng suất và chất lượng sản phẩm của vật nuôi. Để có thể hiểu được bản chất những vấn đề phức tạp của môn học và những ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, …

Đồng bộ tài khoản