intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp các luận văn, báo cáo về công tác dân vận dành cho các bạn tham khảo

Chia sẻ: Lê Thị Chị | Ngày: | 9 tài liệu

1.841
lượt xem
26
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tổng hợp các luận văn, báo cáo về công tác dân vận dành cho các bạn tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tổng hợp các báo cáo dân vận dành cho các bạn sinh viên tham khảo có kiến thức sâu hơn về công tác dân vận là như thế nào,và biết thêm về kỹ năng viết các luận văn và báo cáo,hy vọng bộ sưu tập này các bạn sẽ hài lòng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các luận văn, báo cáo về công tác dân vận dành cho các bạn tham khảo

 1. Luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng vào công tác vận động nông dân ở tỉnh Quảng Bình trong những năm đầu thế kỷ XXI

  pdf 95p 528 144

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng về dân vận - một bộ phận hết sức quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng và nhân dân các dân tộc ở nước ta. Có thể nói, tư tưởng dân vận của Hồ Chí Minh không những chứa đựng tinh thần trọng dân, thương dân, hết lòng chăm lo lợi ích của nhân dân, nhận rõ sức mạnh...

 2. Luận văn: Những phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác vận động nông dân của các đảng bộ xã ở tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

  pdf 120p 223 69

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta rất quan tâm đến công tác dân vận, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất, quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém.

 3. Đề tài: Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận ở xã Tam Mỹ Đông trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

  doc 26p 395 77

  Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu chân thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn gắng bó máu thịt với nhau. Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người vạch ra đường lối cách mạng,

 4. Luận văn: Một số phương hướng, giải pháp chủ yếu đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

  pdf 104p 309 133

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng, trong đó có công tác tuyên truyền. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã trực tiếp tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin trong quần chúng nhân dân để xây dựng phong trào cách mạng. Công tác tuyên truyền đã cổ vũ toàn dân tộc đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tiếp đó, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,...

 5. Bài tiểu luận : Công tác xóa đói giảm nghèo ở khu vực tây nguyên sau 25 năm đổi mới

  doc 25p 1763 427

  Ở Việt Nam công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những vấn đề mà Đảng, nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trong năm vừa qua, Chính phủ đã có rất nhiều chương trình, dự án để đầu tư cho vùng sâu vùng xa , vùng đặc biệt khó khăn, nhất là ở khu vực Tây nguyên nơi dân cư đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp,

 6. Luận văn: Nâng cao hiệu quả thực hành dân chủ trong công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  pdf 105p 281 90

  Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ chế độ chính trị, Đảng Cộng sản mất quyền lãnh đạo ở các nước xã hội chủ nghĩa là sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; sai lầm trong nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa trong hoạt động của Đảng.

 7. Đề tài : Nâng cao chất lượng hoạt động về công tác DS-KHHGĐ ở xã Bình Thành

  pdf 18p 541 132

  Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) luôn được xác định là một bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển đất nước, một trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của quốc gia. Thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội.

 8. Tiểu luận: Hoàn thiện Công tác lao động việc làm ở Thái Bình giai đoạn 2001-2005

  pdf 102p 82 27

  L ao động là vốn quý là yếu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi hình thái kinh tế xã hội, chính vì lẽ đó đảng và nhà nước ta luôn đặt vấn đề dân sốlao động-việc làm vào vị trí hàng đầu trong các chính sách kinh tế xã hội. Chính sách đó được thể hiện trong việc hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đặt con người vào vị trí trung...

 9. Luận văn: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hồ sơ địa chính ở nước ta

  pdf 79p 125 39

  Đất đai là nguồn lực tự nhiên có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của mỗi một quốc gia. Từ xa xưa loài người đã biết tới nguồn lực này để chinh phục khai thác dần dần chuyển sang quan hệ kinh tế – xã hội đó là sở hữu và sử dụng đất đai như một tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2