intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp các quy chế quản lý an toàn gen sinh học

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.436
lượt xem
230
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp các quy chế quản lý an toàn gen sinh học
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế quản lý An toàn sinh học các sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm. hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các quy chế quản lý an toàn gen sinh học

 1. Quyết định số 2117/1997/QĐ-BKHCNMT

  pdf 5p 105 8

  Quyết định số 2117/1997/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy chế quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật do Bộ Trưởng Bộ Khoa Học Công nghệ Và Môi Trường ban hành

 2. Thông tư số 20/2012/TT-BKHCN

  pdf 24p 55 6

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU VỀ SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN

 3. Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT

  pdf 5p 68 2

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CUNG CẤP, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; Căn cứ Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP...

 4. Thông tư số 06/2012/TT-BNNPTNT

  pdf 2p 51 3

  THÔNG TƯ BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÝ HIẾM CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN”

 5. Nghị định số 108/2011/NĐ-CP

  pdf 4p 63 4

  NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2010/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN CHÍNH PHỦ

 6. Quyết định số 907/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 3p 70 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM HẠN CHẾ VÀ CẤP PHÉP KHẢO NGHIỆM DIỆN RỘNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 7. Quy định về quản lí chăn nuôi

  doc 7p 234 25

  Quy chuẩn này quy định các điều kiện về an toàn sinh học đối với trang trại chăn nuôi lợn trong phạm vi cả nước. An toàn sinh học trong chăn nuôi lợn: Là các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học xuất hiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra gây hại đến con người, gia súc và hệ sinh thái.

 8. Quyết định số 212/2005/QĐ-TTg

  pdf 16p 168 34

  Tài liệu tham khảo Quyết định số 212/2005/QĐ-TTg về Quy chế quản lý An toàn sinh học các sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm. hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen

 9. Nghị Định Số: 69/2010/NĐ-CP

  pdf 39p 83 21

  NGHỊ ĐỊNH VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN CHÍNH PHỦ

 10. Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN

  pdf 17p 52 8

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN SINH HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VỀ SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2