intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp các quy đinhj về chế độ lao động

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 8 tài liệu

905
lượt xem
143
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tổng hợp các quy đinhj về chế độ lao động
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các văn bản luật hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề,các qui định về sử dụng lao động nước ngoài và cơ quan nước ngoài sử dụng lao động Việt Nam ...

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các quy đinhj về chế độ lao động

 1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 206/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC

  pdf 84p 862 152

  Điều 1. Phạm vi áp dụng các quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập tại Nghị định này, bao gồm: 1. Công ty nhà nước: - Tổng công ty nhà nước; - Công ty nhà nước độc lập. 2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập. Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty. Điều 2. Đối tượng áp dụng, bao gồm người lao động làm việc theo chế độ hợp...

 2. Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp

  doc 6p 282 23

  Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 3. Công văn 2099/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  pdf 1p 347 2

  Công văn 2099/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động

 4. Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BCA-BQP-BTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính

  doc 8p 211 13

  Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BCA-BQP-BTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ lao động, dạy nghề và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân trong trại giam

 5. Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  doc 16p 308 29

  Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

 6. Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN của Cục quản lý lao động nước ngoài

  doc 4p 124 10

  Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN của Cục quản lý lao động nước ngoài về việc ban hành "Quy trình cấp giấy phép hoạt động và đăng ký hợp đồng đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

 7. Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  pdf 10p 186 14

  Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2