Tổng hợp các tài liệu ngôn ngữ truy vấn sql dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành

Chia sẻ: Trịnh Thi Xê | Ngày: | 7 tài liệu

0
617
lượt xem
17
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tổng hợp các tài liệu ngôn ngữ truy vấn sql dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngôn ngữ truy vấn sql là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Để giúp các bạn hiểu thêm hơn về các ngôn ngữ truy vấn sql chúng tôi có bộ sưu tập tài liệu này giúp các bạn dễ dàng hiểu hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các tài liệu ngôn ngữ truy vấn sql dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành

 1. Ngôn ngữ truy vấn SQL

  ppt 96p 352 132

  SQL (Structured Query Language) - Ngôn ngữ cấp cao - Người sử dụng đưa ra nội dung cần truy vấn - Được phát triển bởi IBM (1970s), được gọi là SEQUEL (Structured English Query Language) - Được ANSI công nhận và phát triển thành chuẩn SQL-86; SQL-92; SQL-99. SQL gồm các cấu lệnh cho phép - Định nghĩa dữ liệu DDL (Data Definition Language) - Thao tác dữ liệu DML (Data Manipulation Language) - Ràng buộc toàn vẹn - Định nghĩa khung nhìn - Phân quyền và bảo mật - … SQL sử dụng thuật ngữ - Bảng ~ quan hệ - Cột ~ thuộc tính - Dòng ~ bộ...

 2. Giáo trình ngôn ngữ SQL - Bưu chính viễn thông Hà Nội

  doc 180p 1708 756

  Ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) được sử dụng trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để truy vấn và sửa đổi cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ SQL hỗ trợ các truy vấn dựa trên các phép toán đại số quan hệ, đồng thời cũng chứa các lệnh sửa đổi cơ sở dữ liệu và mô tả lược đồ cơ sở dữ liệu.

 3. Giáo trình thực hành SQL - Trần Nguyên Phong

  pdf 46p 784 397

  SQL là ngôn ngữ được sử dụng cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL được đưa ra bởi ANSI với phiên bản mới nhất hiện nay.SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ...

 4. Truy vấn dữ liệu

  pdf 39p 377 139

  Công dụng : Cho phép người sử dụng thực hiện các thao tác rút trích, chọn lựa dữ liệu hoặc cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xoá) trên 1 bảng hay nhiều bảng dữ liệu thông qua trình ứng dụng hỗ trợ của Access hay ngôn ngữ truy vấn SQL.

 5. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ - Phần 2: Ngôn ngữ truy vấn SQL

  ppt 40p 699 389

  Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính.

 6. Cơ sở dữ liệu 1: Ngôn ngữ SQL - Nguyễn Đức Thuần

  pdf 64p 103 39

  Ngôn ngữ SQL ? SQL ( Structure Query Language) là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. SQL là 1 ngôn ngữ chuẩn để thao tác trên dữ liệu lưu trữ trong CSDL quan hệ. SQL bao gồm3 ngôn ngữ sau:

 7. Ngôn ngữ SQL

  ppt 41p 68 17

  Là ngôn ngữ chuẩn để truy vấn và thao tác trên CSDL quan hệ Là ngôn ngữ phi thủ tục Khởi nguồn của SQL là SEQUEL - Structured English Query Language, năm 1974) Các chuẩn SQL SQL89 SQL92 (SQL2) SQL99 (SQL3) Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL): cho phép khai báo cấu trúc bảng, các mối quan hệ và các ràng buộc. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulation Language - DML): cho phép thêm, xóa, sửa dữ liệu. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (Structured Query Language – SQL): cho phép truy vấn dữ liệu. Ngôn ngữ điều khiển...

Đồng bộ tài khoản