intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin

Chia sẻ: Bst | Ngày: | 10 tài liệu

7.000
lượt xem
2.356
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bộ đề thi sát hạch kĩ sư công nghệ thông tin của bộ khoa học và công nghệ. Có rất nhiều, và hầu như là trắc nghiệm,hy vọng giúp các bạn ôn thi tốt hơn..

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin

 1. Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 1

  pdf 13p 358 111

  Hướng dẫn: 1. Dùng bút chì HB. Nếu bạn cần thay đổi câu trả lời, hãy xoá sạch câu trả lời trước. Phủi hết bụi tẩy trên giấy. 2. Đánh dấu thông tin dự thi và các câu trả lời của bạn theo hướng dẫn dưới đây. Bài thi sẽ không được chấm điểm nếu không đánh dấu đúng. Không đánh dấu hoặc viết gì ngoài những chỗ đã được qui định trên phiếu trả lời.

 2. Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 9

  pdf 13p 181 48

  (2) Hàm số SetupCurve, cho giá trị ban đầu vào bảng điều chỉnh nhiệt độ, và hàm GetK, xác định hệ số điều chỉnh nhiệt độ K, được tạo ra. (3) Để xác định hệ số điều chỉnh nhiệt độ K cho nhiệt độ Degree, GetK tìm bảng điều chỉnh nhiệt độ bằng cách sử dụng phương pháp tìm nhị phân. Nhiệt độ xung quanh được giả thiết là không nhỏ hơn –40°C và không lớn hơn 50°C. Nếu không có giá trị nhiệt độ tương ứng trong bảng điều chỉnh nhiệt độ, thì tỷ lệ giá trị đầu ra...

 3. Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 8

  pdf 13p 200 52

  Câu hỏi con 2 Đồ thị mà ta thấy dưới đây sẽ được đưa ra nếu mệnh đề if trong hàm stschk bị thay đổi. Từ nhóm câu trả lời dưới đây, hãy chọn mệnh đề if dẫn đến kết quả này. Hãy đọc mô tả sau về chương trình COBOL và đọc chương trình đó, rồi trả lời câu hỏi con sau. [Mô tả chương trình] Chương trình này lấy ra các tổng số bản ghi lỗi phân theo mã lỗi, từ một tệp tình trạng sửa chữa ghi lại các tình trạng sửa chữa máy PC. Ngoài ra, nó...

 4. Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 7

  pdf 13p 166 43

  Hãy đọc mô tả chương trình, mô tả cú pháp giả ngữ, và chương trình dưới đây rồi trả lời câu hỏi con. [Mô tả chương trình] Calc là chương trình con sử dụng một ngăn xếp để tính các biểu thức số được biểu diễn theo cách ghi Polish đảo (Reverse Polish Notation). (1) Các biểu thức số được biểu diễn theo cách ghi Polish đảo được lưu giữ, mỗi lần một ký tự, trong các phần tử riêng biệt Ex[0], …, Ex[Lp] (Lp 3) của mảng một chiều kiểu ký tự Ex. (2) Biểu thức số gồm số...

 5. Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 6

  pdf 13p 151 44

  Line type Description format Instruction With operand [label]{blank}{instruction code}{blank}{operand}[{blank}[comment]] line Without operand [label]{blank}{instruction code}[{blank}[{;}[comment] ] ] Comment line [blank]{;}[comment] (Note) [ ] Square brackets ([ ]) indicate that the specification contained in the brackets may be omitted. { } Braces ({ }) indicate that the specification contained in the braces is mandatory. Label Label is the name used to refer to the address of (the first word of) the instruction from other instructions and programs. A label must be 1...

 6. Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 5

  pdf 13p 150 39

  Bi-Directional List States for Empty List and List Containing Elements Seats are indicated by the class Seat, which extends ListElement. A seat number is assigned to each seat. The class SeatManager is used to implement methods for carrying out the administration rules. The lists of free seats and occupied seats are, respectively, freeSeats and occupiedSeats. Seat instances become elements of each list. Occupied seats are registered in occupiedSeats. The list is managed so that the seats are sorted from the one with the shortest usage time to the one with the longest usage time. SeatManager implements the following public methods....

 7. Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 4

  pdf 13p 141 43

  Subquestion 2 From the answer groups below, select the correct answers to be inserted in the blanks and in the following text. In order to change the contents of matrix X so that it is rotated 90° counterclockwise and stored in matrix Y, line number 5 should be changed to and line number 9 should be changed to . Word Word Word Word Matrix X Matrix Y If you select more than one question, only the first answer will be graded. Q10. Read the following description of a C program and the program

 8. Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 3

  pdf 13p 196 51

  (2) Values indicating the state (0 or 1) are stored in the two-dimensional array s. The state values in row 1 and the rows which follow it are generated according to the following rules from the initial values stored in row 0, as shown in the table above. The state value of row i, column j is represented by s[i][j]. All of the values in column 0 are 0. The values of s[i+1][j] (where j 1) are generated according to the following table, based on the initial values of s[i][j-1] and s[i][j].

 9. Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 2

  pdf 13p 172 57

  Subquestion From the answer groups below, select the correct answers to be inserted in the blanks through in the following text. There is a LAN connected as shown in the diagram below. The transmission path distance between interconnect device X and interconnect device Y is 230 meters. The signal propagation speed on this transmission path is 230 meters per microsecond. Frame transmission from interconnect device X has now started. Prior to the elapse of microseconds from the start of this transmission, a frame being transmitted from interconnect device Y occurs. device Y passes through step 1 and goes to When...

 10. Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 10

  pdf 15p 169 43

  Tìm chỗ đang bị chiếm bởi người dùng chỉ ra trong danh sách chỗ bận. trả về chỗ tương ứng. Nếu không, trả về null. Nếu tìm thấy người dùng Câu hỏi con 1 Từ các nhóm câu trả lời sau, hãy chọn các câu trả lời đúng để điền vào các ô trống từ đến trong chương trình trên. Nhóm câu trả lời cho a tới c: b) element.next a) element d) new ListElement() e) next g) null h) prev j) this Nhóm

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2